Legislativní změny ve mzdách pro rok 2021 a jejich řešení v IS Bílý Motýl

Místo a čas

3. 2. 2021, online

zahájení akce 9:00, předpokládaný konec akce 15:00
Následně bude pro platící zákazníky seminář k dispozici také off-line.

Cíl akce

Pro koho je akce určena

Seminář je určený pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně pro rok 2021 a jejich řešení v BM stejně jako orientaci v nejzásadnějších přínosných změnách v BM za uplynulý rok v oblastech Personalistika a Mzdy.

Rámcový program workshopu

1. Legislativní změny roku 2021
 
Novela Zákoníku práce
 
Změny v pracovněprávní oblasti

 Změny v nemocenském pojištění

 Změny v pojistném na sociální zabezpečení

 Změny ve zdravotním pojištění

 Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
 
Změny v zákoně o státní sociální podpoře

Výkazy a nové povinnosti
 
Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 Přestávka (0:30 hod)
 
Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatelů, dohody o srážkách ze mzdy
 
Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře + legislativní výhled
 
Diskuze, dotazy
 
2. Změny v BM realizované pro podporu leg. změn + změny za uplynulý rok v oblastech Mzdy / Personalistika
 
Diskuze, dotazy

Cena

2 000 Kč / účastník

Registrace

Registrujte se prosím prostřednictvím registračního formuláře: https://forms.gle/2avvhTg7SereFTyU6

 

Školení a semináře > Změny ve mzdách pro rok 2021

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY