Webinář: Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2021

Místo a čas

22. 4. 2021, online

zahájení akce 9:00, předpokládaný konec akce 15:00
V průběhu webináře jsou plánovány přestávky.

Pro koho je akce určena

Seminář je určený pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o dané problematice.

Rámcový program workshopu

1. Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2021, teoretická / obecná část

•    srážky bez souhlasu a se souhlasem,
•    srážky přednostní a nepřednostní,
•    nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy,
•    nezabavitelná částka a vyživované osoby,
•    povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám,
•    povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list,
•    první a druhý plátce mzdy,
•    postup při výpočtu srážek,
•    povinnosti plátce příjmu,
•    souběh exekucí,
•    problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
•    problematika výživného + novinka od 1.7.2021: Náhradní výživné v příkladech
•    sankce při porušení povinností + součinnost plátců mzdy
•    praktické příklady ve všech variantách druhů srážek,
•    exekuce a dočasná pracovní neschopnost,
•    exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství,
•    doručování exekucí prostřednictvím datové schránky,
•    insolvenční srážky, insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík
•    vše v příkladech a animacích
•    dotazy

2. Řešení dané problematiky v informačním systému BM

Cena

1 800  Kč / účastník

Registrace

Registrujte se prosím prostřednictvím registračního formuláře ZDE, uzávěrka registrace 16. 4. 2021. 

Školení a semináře > Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2021

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY