Školení/seminář Manažerské analýzy a výstupy v IS Bílý Motýl

Informační systém Bílý Motýl nabízí řadu nástrojů pro kvalifikaci, ve smyslu ohodnocení a zařazení dat, a následně řadu uživatelsky ovladatelných nástrojů pro jejich agregaci, analýzu a  porovnání z různých potřebných úhlů. 

Sestavení struktury analytického pohledu, stupně agregace, způsob porovnání - to vše je zcela v rukách uživatele informačního systému. Tím dostává manažer nesmírně mocný nástroj, jehož uplatnění je samozřejmě podmíněno schopností manažera definovat požadavek na potřebné informace a na základě jejich získání učinit přínosné rozhodnutí.

Firma BM Servis s.r.o. pořádá pro uživatele informačního systému Bílý Motýl školení/seminář, v němž se budeme zabývat jak obecným pohledem na manažerské informace, tak konkrétními možnostmi informačního systému v této oblasti.

Seminář /školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl

KDY:            

10.11.2016, 10.00 - 14,30

KDE:            

BM Servis, s.r.o., Školní 2235, České Budějovice

ZA KOLIK:  

1 900,- Kč

O čem


JAK se přihlásit?

Pro přihlášení je potřeba vyplnit formulář, a to do 21.10.2016.

Školení a semináře > Školení/seminář Manažerské analýzy v IS Bílý Motýl

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+