Školení / seminář Manažerské analýzy a výstupy v IS Bílý Motýl

Informační systém Bílý Motýl nabízí řadu nástrojů pro kvalifikaci, ve smyslu ohodnocení a zařazení dat, a následně řadu uživatelsky ovladatelných nástrojů pro jejich agregaci, analýzu a  porovnání z různých potřebných úhlů. 

Sestavení struktury analytického pohledu, stupně agregace, způsob porovnání - to vše je zcela v rukách uživatele informačního systému. Tím dostává manažer nesmírně mocný nástroj, jehož uplatnění je samozřejmě podmíněno schopností manažera definovat požadavek na potřebné informace a na základě jejich získání učinit přínosné rozhodnutí.

Firma BM Servis s.r.o. pořádá pro uživatele informačního systému Bílý Motýl školení/seminář, v němž se budeme zabývat jak obecným pohledem na manažerské informace, tak konkrétními možnostmi informačního systému v této oblasti.

Seminář / školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl

Školení a semináře > Školení / seminář Manažerské analýzy v IS Bílý Motýl

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY