Seminář pro zákazníky BM Servis s.r.o. - seznámení s QI Group a.s. a informačním systémem QI


KDY: středa 23. listopadu 2022

KDE: v sídle BM Servis s.r.o., Školní 2235, České Budějovice

Registrace: zde

 

Srdečně zveme naše zákazníky a uživatele informačního systému Bílý Motýl ke společnému setkání. Rádi bychom Vám na něm představili informační systém QI české firmy QI Group, který jsme zařadili do našeho portfolia a můžeme Vám jej nabídnout jako další možnost v oblasti našich služeb.

 

Program:


10:00 - 10:15  Zahájení

Ing. Jaroslav Janda, ředitel a jednatel BM Servis s.r.o.

Ing. Tomáš Smutný, generální ředitel QI Group a.s. a jednatel BM Servis s.r.o.


10:15 - 10:45 Představení firmy QI Group a.s.

Jiří Rákosník, obchodní manažer QI Group a.s.

Představení společnosti QI Group a.s., její činnosti a plánů do budoucna, spolupráce s BM Servis s.r.o. Představení základních vlastností systému QI, rozsah, vzhled a princip ovládání. Referenční implementace systému QI provedené firmou BM Servis s.r.o.


11:00 - 12:00 Prezentace produkčně zaměřených primárních firemních procesů v systému QI 

Ing. Jaroslav Janda,  ředitel a jednatel BM Servis s.r.o., konzultant


Kategorizace firemních procesů z hlediska podpory podnikání. Význam plánování výroby a projektů pro zlepšení podnikání. Představení metod plánování v IS QI a jejich integrace s ostatními firemními procesy (prodej, nákup, sklad, řízení kapacit a zdrojů, odvádění produkce, …). 


12:00 - 13:00 Přestávka s obědem

Oběd je zajištěn firmou BM Servis.


13:00 - 13:35 Prezentace obvyklých a povinných evidencí v systému QI - finance

Dominik Šperker, konzultant


Prezentace řešení základních povinných evidencí v oblasti financí a účetnictví v systému QI, s přesahem do skladové evidence a evidence majetku.


13:35 - 14:00 Prezentace obvyklých a povinných evidencí v systému QI - mzdy

Ing. Tomáš Smutný, ředitel QI Group a.s., konzultant


Průřez zajímavými možnostmi modulu Mzdy v QI a návazných agend z pohledu mzdové účetní.


14:05 - 14:15 Cenová politika QI Group a.s. a obchodní nabídka pro zákazníky firmy BM Servis s.r.o.

Jiří Rákosník, obchodní manažer QI Group a.s.


Seznámení se standardní cenovou politikou pro pořízení a provoz informačního systému QI a představení speciálních zvýhodněných podmínek pro stávající zákazníky BM Servis.Seminář je zdarma.

 

Registrujte se prosím do 9. listopadu 2022 zde.

 

Školení a semináře > Seminář pro zákazníky BM

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY