Seminář GDPR pro uživatele informačního systému Bílý motýl 1.

Seminář věnovaný problematice GDPR a souvisejícím důsledkům pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®.

Připravili jsme jak obecnou část věnovanou povinnostem vyplývajícím z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tak část zaměřenou na podporu plnění těchto povinností ze strany informačního systému Bílý Motýl®. Rádi bychom si také vyslechli Vaše požadavky a potřeby a vedli s Vámi diskusi o tom, jak Vám v jejich naplnění můžeme pomoci.

V neposlední řadě se s Vámi rádi uvidíme!

 

PROGRAM:

10.00

Zahájení, přivítání ředitelem firmy BM Servis s.r.o.

10.05

GDPR  obecně, Ing. Jaroslav Janda

10.50

Přestávka

11.05

GDPR a informační systém Bílý Motýl, Ing. Jaroslav Janda

11.50

Technologické aspekty GDPR, David Fríd

12.10

Služby BM Servis s.r.o. související s GDPR, Ing. Michaela Bébrová

  • osobní údaje zpracovávané v IS BM
  • obecná analýza firemních procesů souvisejících s ochranou osobních údajů

12.20

Diskuse, dotazy, připomínky, konzultace

13.00

Oběd, individuální pokračování diskuse

 

 

 

 

Školení a semináře > Seminář GDPR pro uživatele informačního systému Bílý motýl- 1.

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY