Legislativní změny ve mzdách pro rok 2022 - webinář

Místo a čas

26. 1. 2022, online

zahájení akce 9:00, předpokládaný konec akce 16:00
V průběhu webináře jsou plánovány přestávky.

Pro koho je akce určena

Seminář je určený pro mzdové účetní, personalist(k)y a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o legislativních změnách ve mzdové oblasti v roce 2022.

 

Rámcový program workshopu

 

Změny v pracovněprávní oblasti
minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 
Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
Změny v zákoně o státní sociální podpoře
normativní náklady na bydlení
vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy
nové parametrické změny
 
Změny ve zdravotním pojištění
parametrické změny
OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění
osoba bez zdanitelných příjmů
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
Změny v nemocenském pojištění
rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
nové redukční hranice
maximální vyměřovací základ
podpůrčí doba u otcovské poporodní péče
 
Výkazy a nové povinnosti
 
Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro průměrný výdělek
 
Přestávka na oběd (1:00 h.)
 
Změny v pojistném na sociální zabezpečení
průměrná mzda pro účely důchodového pojištění
maximální vyměřovací základ
 
Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
daňové slevy pro rok 2022
další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
progresivní zdanění
 
Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy
zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatel
dohody o srážkách ze mzdy
náhradní výživné
 
Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře 
 
Diskuze, dotazy
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
2. Nejzásadnější změny v QI realizované za uplynulý rok v oblastech Mzdy/Personalistika
1. Legislativní změny roku 2022
Změny v pracovněprávní oblasti
minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 
Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
Změny v zákoně o státní sociální podpoře
normativní náklady na bydlení
vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy
nové parametrické změny
 
Změny ve zdravotním pojištění
parametrické změny
OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění
osoba bez zdanitelných příjmů
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
Změny v nemocenském pojištění
rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
nové redukční hranice
maximální vyměřovací základ
podpůrčí doba u otcovské poporodní péče
 
Výkazy a nové povinnosti
 
Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro průměrný výdělek
 
Přestávka na oběd (1:00 h.)
 
Změny v pojistném na sociální zabezpečení
průměrná mzda pro účely důchodového pojištění
maximální vyměřovací základ
 
Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
daňové slevy pro rok 2022
další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
progresivní zdanění
 
Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy
zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatel
dohody o srážkách ze mzdy
náhradní výživné
 
Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře 
 
Diskuze, dotazy
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
2. Nejzásadnější změny v QI realizované za uplynulý rok v oblastech Mzdy/Personalistika
1. Legislativní změny roku 2022
Změny v pracovněprávní oblasti
minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 
Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
Změny v zákoně o státní sociální podpoře
normativní náklady na bydlení
vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy
nové parametrické změny
 
Změny ve zdravotním pojištění
parametrické změny
OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění
osoba bez zdanitelných příjmů
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
Změny v nemocenském pojištění
rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
nové redukční hranice
maximální vyměřovací základ
podpůrčí doba u otcovské poporodní péče
 
Výkazy a nové povinnosti
 
Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro průměrný výdělek
 
Přestávka na oběd (1:00 h.)
 
Změny v pojistném na sociální zabezpečení
průměrná mzda pro účely důchodového pojištění
maximální vyměřovací základ
 
Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
daňové slevy pro rok 2022
další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
progresivní zdanění
 
Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy
zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatel
dohody o srážkách ze mzdy
náhradní výživné
 
Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře 
 
Diskuze, dotazy
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
2. Nejzásadnější změny v QI realizované za uplynulý rok v oblastech Mzdy/Personalistika
1. Legislativní změny roku 2022
Změny v pracovněprávní oblasti
minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 
Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
Změny v zákoně o státní sociální podpoře
normativní náklady na bydlení
vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy
nové parametrické změny
 
Změny ve zdravotním pojištění
parametrické změny
OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění
osoba bez zdanitelných příjmů
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
Změny v nemocenském pojištění
rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
nové redukční hranice
maximální vyměřovací základ
podpůrčí doba u otcovské poporodní péče
 
Výkazy a nové povinnosti
 
Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro průměrný výdělek
 
Přestávka na oběd (1:00 h.)
 
Změny v pojistném na sociální zabezpečení
průměrná mzda pro účely důchodového pojištění
maximální vyměřovací základ
 
Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
daňové slevy pro rok 2022
další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
progresivní zdanění
 
Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy
zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatel
dohody o srážkách ze mzdy
náhradní výživné
 
Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře 
 
Diskuze, dotazy
 
Přestávka (coffee break) 0:20 h
 
2. Nejzásadnější změny v QI realizované za uplynulý rok v oblastech Mzdy/Personalistika
1. Legislativní změny roku 2022
Změny v pracovněprávní oblasti
minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 
Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
Změny v zákoně o státní sociální podpoře
normativní náklady na bydlení
vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy
nové parametrické změny

1. Legislativní změny roku 2022

Změny v pracovněprávní oblasti

Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy

 

Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli

Změny v zákoně o státní sociální podpoře

Normativní náklady na bydlení

Vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy

Nové parametrické změny

 

Změny ve zdravotním pojištění

Parametrické změny
 
OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění
 
Osoba bez zdanitelných příjmů
 

Přestávka (coffee break) 0:20 h

 

Změny v nemocenském pojištění

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění

Nové redukční hranice

Maximální vyměřovací základ

Podpůrčí doba u otcovské poporodní péče

 

Výkazy a nové povinnosti

Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

Nnové redukční hranice pro průměrný výdělek

 

Přestávka na oběd (1:00 h.)

 

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Maximální vyměřovací základ

 

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

Daňové slevy pro rok 2022

Další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 

Progresivní zdanění

 

Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy

Zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatel

Dohody o srážkách ze mzdy

Náhradní výživné

 

Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře 

Diskuze, dotazy

 

Přestávka (coffee break) 0:20 h

 

2. Nejzásadnější změny v BM realizované za uplynulý rok v oblastech Mzdy/Personalistika

Postup ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2021

atd.

 

Cena

2 000  Kč + DPH / účastník

Registrace

Registrujte se prosím prostřednictvím registračního formuláře ZDE, uzávěrka registrace 14. 1. 2022.


 

Školení a semináře > Legislativní změny ve mzdách pro rok 2022

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY