Zemědělské družstvo Libčany

http://www.zdlibcany.cz/

Zemědělslské družstvo Libčany se zabývá produkcí ovoce (jablka, třešně, višně a broskve) a rostlinnou výrobou. Družstvo má mechanizační středisko a zaměstnává do 100 stálých zaměstnanců.

Informační systém ZeMan® zde podporuje veškeré ekonomické agendy, mzdovou agendu, evidenci majetku, pro řízení produkce obchod a sklady, a dále jsou zde používány specializované moduly pro evidenci zvířat a pozemků.

Díky informačnímu systému ZeMan byly optimalizovány veškeré jím řízené procesy, řada povinných evidencí je automaticky generována z prvotně pořízených informací (například podrobné účetní záznamy), což vede ke snížení možné lidské chyby i času potřebnému pro obsluhu informačního systému.

Přínosem je určitě také automatické rozpouštění režijních nákladů na vyráběné produkty dle uživatelsky definovaných kalkulačních vzorců.

Reference podle systémů > IS ZeMan® > Zemědělské družstvo Libčany

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni

Zní to logicky, navíc lze celkem bezpečně poznat, že kůň je mrtvý. Tento článek jsme věnovali úvahám, jak rozpoznat mrtvého koně v případě informačních systémů a jak zajistit nadále plynulou jízdu.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY