Kralovická zemědělská, a.s.

Zemědělská firma se sídlem v Kralovicích podniká v zemědělství a zemědělské výrobě, především v oblasti kombinovaného zemědělství. Produkty výroby jsou obilniny, brambory, prasata, skot a mléko. Uživatelem informačního systému ZeMan je od srpna r. 2011.

Kromě veškeré ekonomické agendy zajišťuje informační systém ZeMan i přehledné vedení skladu zvířat (tzn. nákup, prodej, evidence přírůstků apod.).

Reference podle systémů > IS ZeMan® > Kralovická zemědělská, a.s.

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni

Zní to logicky, navíc lze celkem bezpečně poznat, že kůň je mrtvý. Tento článek jsme věnovali úvahám, jak rozpoznat mrtvého koně v případě informačních systémů a jak zajistit nadále plynulou jízdu.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY