A-TAURUS s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší

Soukromá farma A-Taurus s.r.o. se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou a zároveň produkcí mléka. Farma má mechanizační středisko a zaměstnává do 20 stálých zaměstnanců.

Informační systém ZeMan® zde pokrývá veškeré činnosti od komplexní ekonomické agendy (účetnictví, platby, mzdy, majetek) přes obchod, marketing a sklady až po specializovaný modul pro evidenci zvířat. Samozřejmostí jsou statistické nástroje pro vyhodnocování dat.

Mezi zajímavosti této aplikace informačního systému ZeMan patří optimalizace procesů vnitropodnikového zaměření, například:

  • Podrobné účetnictví, které je automaticky generováno z prvotních informací pořízených do informačního systému bez nutnosti nárůstu pořizovaných záznamů a času obsluhy.

  • Automatické rozpouštění režijních nákladů na vyráběné produkty dle uživatelsky definovaných kalkulačních vzorců.

Reference podle systémů > IS ZeMan® > A-TAURUS s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni

Zní to logicky, navíc lze celkem bezpečně poznat, že kůň je mrtvý. Tento článek jsme věnovali úvahám, jak rozpoznat mrtvého koně v případě informačních systémů a jak zajistit nadále plynulou jízdu.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY