Staviservis spol. s r.o., Jindřichův Hradec

http://www.staviservis.com

Zvyšující nároky na informační potřebu se společnost rozhodla řešit využitím převodu dat z komplexního ekonomického systému PODNIKATEL do IS Bílý Motýl a možnosti procesního řízení celého chodu firmy.
Implementace IS byla zaměřena na zprovoznění procesů podpory prodeje a nákupu, nastavení interní i externí logistiky a vytvoření prostředí pro analýzy a manažerské rozhodování.
Je provozován v síti pro 10 uživatelů. IS Bílý Motýl podpořil standardizaci, zpřehlednil činnosti společnosti a zvýšil vypovídající schopnost účetních záznamů. Možnost automatizace operativní evidence podpory prodeje a nákupu v obou prodejnách společnosti urychlila odbavování zákazníků. Vytvořená evidence konsignačního skladu zpřehlednila obchodní činnost v prodejně a nastavené procesy interní logistiky zjednodušili řízení skladů.
Ve stěžejní stavební činnosti pro vedení společnosti bylo vytvořené prostředí pro analýzy a manažerské rozhodování u dokončených i nedokončených staveb.

Zajímavá nastavení procesního řízení:

  • Prodejna

    Prodej za hotové s možností vystavovat libovolné prodejní doklady se specifickým obsahem.
  • Přepočty artiklů na skladu

    Automatický přepočet množství artiklů (např. traverza, JEKL, atd.) prodávaných v měrné jednotce „metr“ na referenční jednotku „kilogram“, ve které je veden sklad a tedy i z něj automaticky odepsáno po prodeji ze skladu.
  • Vyhodnocování zakázek

    Sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek s aplikací rozúčtování.

Reference podle systémů > IS Bílý Motýl® > Staviservis spol. s r.o., Jindřichův Hradec

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni

Zní to logicky, navíc lze celkem bezpečně poznat, že kůň je mrtvý. Tento článek jsme věnovali úvahám, jak rozpoznat mrtvého koně v případě informačních systémů a jak zajistit nadále plynulou jízdu.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY