FG Forrest a.s., Praha

http://www.fg.cz/

IS Bílý Motýl poskytuje uživatelům rozsáhlou informační podporu ve všech aktivitách - počínaje obchodem, přes projektové řízení vývoje až po účetnictví. Významně podporuje manažerské řízení společnosti.
Produkce společnosti FG Forrest a.s. působí v Náchodě, Hradci Králové a v Praze. Společnost se orientuje na poskytování internetových a elektronických řešení. IS Bílý Motýl používá od roku 2003.
Implementaci IS Bílý Motýl pro 60 uživatelů na 1 datovém úložišti zahájilo naše obchodní zastoupení pro východočeský region, společnost EKON-SYS s.r.o. z Červeného Kostelce, ing. Novosvětský. 
IS Bílý Motýl® větší část uživatelů užívá v režimu s přístupem přes internetový prohlížeč.

 

Zajímavá nastavení procesního řízení:

  • Vzdálený přistup

    Tým uživatelů IS BM rutinně využívá pro práci v IS BM technologie terminálového serveru a internetový prohlížeč.
  • Řízení projektu

    Proces přípravy certifikace dle norem ISO 9001 byl spuštěn pomocí komponenty Řízení projektu, kde každý vývojový pracovník prostřednictvím internetového prohlížeče zadává přímo do IS BM svá plnění s přesným sledováním nákladů a ziskovosti jednotlivých projektů.
  • Personalistika - řízení výběru a příjmu zaměstnanců

    Využití agendy pro přidělování zaměstnaneckých benefitů.
  • Vedení ekonomických agend pro další partnerské firmy.

Reference podle systémů > IS Bílý Motýl® > FG Forrest a.s., Praha

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY