EkoN-SYS s.r.o., Červený Kostelec

http://www.ekonsys.cz/

Společnost EKON_ SYS s.r.o. působí v královehradeckom regionu jako obchodní zastoupení společnosti BM Servis s. r. o. od roku 1991.
Své zaměření orientuje na dodávku podnikových informačních technologií, provádí analýzy informačních potřeb firem, implementuje firemní informační systémy a poskytuje komplexní ekonomické služby. 
Současně s rozvojem obchodního zastoupení se společnost stala v roce 1992 i uživatelem komplexního informačního systému PODNIKATEL společnosti BM Servis.. V roce 2000 byly data z komplexního ekonomického systému PODNIKATEL převedena do nového firemního informačního systému Bílý Motýl v prostředí Windows také společnosti BM Servis.
Pro jednotné obchodní působení na trhu sdílí obchodní informace pomocí sítě Internet a prostřednictvím web serveru firmy BM Servis s. r. o.
Vývojový trend informačních technologií posunul kvalitu poskytovaných služeb a využitím sítě Internetu společnost EKON_SYS s.r.o. svým zákazníkům z řady uživatelů IS Bílý Motýl poskytuje služby pomocí vzdálené správy a tak vymazal hranice vzájemné vzdálenosti se zákazníkem a zabezpečuje nerušený chod informačního systému u zákazníka online.

Reference podle systémů > IS Bílý Motýl® > EkoN-SYS s.r.o., Červený Kostelec

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

QI více...

Konference Lidé v moderní době a ERP prostředí

Zveme vás na ojedinělou konferenci IS / IT v Českých Budějovicích, zaměřenou na moderní ERP systémy a jejich výběr.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY