Zemědělské družstvo Libčany

http://www.zdlibcany.cz/

Zemědělslské družstvo Libčany se zabývá produkcí ovoce (jablka, třešně, višně a broskve) a rostlinnou výrobou. Družstvo má mechanizační středisko a zaměstnává do 100 stálých zaměstnanců. 

Informační systém ZeMan zde podporuje veškeré ekonomické agendy, mzdovou agendu, evidenci majetku, pro řízení produkce obchod a sklady, a dále jsou zde používány specializované moduly pro evidenci zvířat a pozemků.

Díky informačnímu systému ZeMan byly optimalizovány veškeré jím řízené procesy, řada povinných evidencí je automaticky generována z prvotně pořízených informací (například podrobné účetní záznamy), což vede ke snížení možné lidské chyby i času potřebnému pro obsluhu informačního systému.

Přínosem je určitě také automatické rozpouštění režijních nákladů na vyráběné produkty dle uživatelsky definovaných kalkulačních vzorců.

Reference podle systémů > Zemědělské družstvo Libčany

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY