ZD Kralovice

Zemědělské družstvo zahájilo práci se systémem ZeMan již v roce 1991 jako jeden z prvních uživatelů tohoto systému. Do konce roku 1993 byl systém provozován v distribuované verzi přibližně na 10 pracovních místech. Od počátku roku 1994 je plně využívána síťová verze systému pro 20 uživatelů. Kromě ekonomické části systému je provozována evidence členských podílů a zootechnické agendy (skot, prasata). Zemědělské družstvo hospodaří se 280 zaměstnanci na 3 000 ha, má 900 prasnic v reprodukčním chovu, další ve výkrmu, 900 dojnic a další živočišnou výrobu. Od roku 1997 je implementován systém HARMONIE pro řízení chodu družstva.

Reference podle systémů > ZD Kralovice

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY