Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

http://www.vzuplzen.cz/

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dřívě ŠKODA VÝZKUM s.r.o.) byla založena v roce 1993 jako samostatná podnikatelská jednotka působící v rámci ŠKODA a.s. Podnikatelské zaměření je orientováno na výzkum, vývoj a zkušebnictví v oblasti strojírenství, energetiky, elektrotechniky, materiálů a technologií. Zaměstnává okolo 120 zaměstnanců. Má dvě laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Od roku 1999 byli uživateli IS Podnikatel v síťové aplikaci pro 10 uživatelů. V roce 2005 přijali rozhodnutí o přechodu s možností využití přenosu dat do moderní technologie IS Bílý Motýl® z dílny stejného dodavatele informačního systému. Rozsah licence pokrýval informační licenci dosové aplikace s možností ojedinělých nastavení firemních procesů a garancí pokrytí dalšího rozvoje informačních potřeb společnosti.
IS zahájil provoz v síťové verzi pro 12 uživatelů a podporuje oblasti marketingu (kontakty, rozsáhlé obchody, práce s dokumenty, pošta), skladového hospodářství, ekonomických agend (obchod, DPH, platby, účetnictví) a oblast evidence odepisovaného majetku.
IS Bílý Motýl® zde počínaje rokem 2006 podporuje prakticky veškeré činnosti pro 60 uživatelů.
Pro správu a údržbu chodu IS Bílý Motýl jsou určeni 2 pracovníci této společnosti. Pro správce IS pořádá společnost BM Servis pravidelná školení.

Zajímavá nastavení firemních procesů:

 • Rozsáhlý a komplexní obchodní proces.

  Informační podpora směřující k udržení trvalé přehlednosti rozsáhlého a komplexního obchodního procesu, který je zahájen „nestrukturovanou“ komunikací (jednání, nabídky, inženýrské výklady, …) s potenciálním zákazníkem s cílem uzavřít smlouvu, přes uzavření smluvní dokumentace po vlastní operativní řízení.
 • Sledování nedokončené výroby.

  Automatické sledování nedokončené výroby na úrovni účetnictví ve vazbě na každý „detail“ zakázky (materiál, odvedený pracovní výkon) s automatizovaným uzavřením zakázky.
 • Kontrola řízení zakázky.

  Vykrytí zakázky s podporou nákupních procesů od oprávněných pracovníků, kteří vznášejí své požadavky (případně i automatizovaně z procesů řízení zakázky), které jsou elektronicky schvalovány s vazbou na vystavení nákupní objednávky a následnou dodávku.
 • Akreditace s personální kontrolou.

  Sledování personálních údajů, zejména ve vazbě na akreditace.

Reference podle systémů > Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY