VARIA – PLUS, spol. s r.o.

http://www.varia-plus.cz

Společnost VARIA – PLUS se prvotně zabývá prodejem výčepní techniky a výčepního zařízení. Tím ale nabídka jejích služeb nekončí. Nabízejí bezplatnou konzultaci, prohlídku místa nového výčepu, zaměření a doporučení nejlepšího možného řešení pro Vaši provozovnu. Veškeré součásti výčepního zařízení dodají, namontují, provádějí záruční i pozáruční servis a samozřejmě i pravidelnou sanitaci výčepního zařízení.

 Uživatelem IS Bílý Motýl je společnost od září r. 2007. Záměrem společnosti, který je plně podporován naším informačním systémem, je setrvat ve svém oboru s dalším růstem, kterého chce dosáhnout získáním nových zákazníků, respektive komplexnějším „vytěžením“ současných zákazníků, a zkvalitněním řízení zakázek vedoucímu k optimalizaci nákladů a k přesným informacím zejména ohledně zakázek. Cílem zavedení IS je především:

  • poskytovat ucelené informace o zákaznících (potenciálních zákaznících), informace operativně agregované a selektované
  • zlepšit operativní sledování a řízení zakázek od přijatých objednávek po ekonomické vyhodnocení

Reference podle systémů > VARIA – PLUS, spol. s r.o.

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY