TECNOCAP s.r.o., Střížovice

http://www.tecnocap.cz/

Společnost Tecnocap s.r.o. (dřívě Obal Rozkoš Jindřichův Hradec s.r.o.) má zhruba 300 zaměstnanců. Do roku 2000 byla uživatelem komplexního ekonomického systému PODNIKATEL, kdy se rozhodli přejít na moderní firemní informační systém Bílý Motýl® s podporou procesního a manažerského řízení. Převodem stávajících dat byla zahájena samotná implementace.

IS je provozován v síťové verzi s plánem pro 59 uživatelů. V současné době aktivně pracuje se systémem 25 uživatelů a podporuje oblast marketingu (obchodní kontakty), ekonomických agend (výkaznictví, fakturaci, platby, účetnictví), skladového hospodářství (režijní a jednicový sklad, sklad obalů, celní), oblast obchodu (prodej) a výroby.

V roce 2001 byla do IS zařazena dokumentace řízení jakosti a společnost splňuje požadavky na systém jakosti dle standardu ISO 9002. V tomto roce byly zahájeny i přípravné analytické práce pro implementaci komponent TPV a VÝROBY. Jejich implementace probíhala v průběhu let 2002-2003.

Zkušební provoz realizace výroby byl zahájena v roce 2003 na základě toho, že technologický IS čerpá pro svou funkci z IS Bílý Motýl® veškeré informace o zakázce, resp. jejích výrobních úkolech: zakázka, druh výrobku, druh a způsob balení, množství výrobků, datum a čas zahájení operace balení, označení balení (jazyk, identifikace), ... Informace o výrobních zakázkách (zejména tisk etiket s čísly čárových kódů) z IS Bílý Motýl® se staly dominantní pro nerušený chod výroby.

V roce 2005 se realizovalo propojení IS Bílý Motýl® a technologií pracujících s čárovým kódem palet a jednotlivých kartonů v oblasti řízené expedice. Tímto krokem se navázalo na již provozovanou integraci v oblasti odvádění výroby.

Zajímavá nastavení procesního řízení výroby:

 • Elektronické posouzení přijaté objednávky dle kompetencí v rámci IS.

  Automatické předávání přijaté objednávky e-mailem přímo v informačním systému k posouzení zúčastněných pracovníků dle kompetencí než dojde k definitivnímu přijetí objednávky.

 • Specifické podchycení výrobního procesu.

  Po přijetí objednávky dochází k přípravě technologie výroby, normování, kalkulování a zaplánování výrobní zakázky. Řízení výroby je automatizovaně propojeno na sklady materiálů s jejich vyskladněním a naskladněním vyrobených výrobků. Ukončení výrobního procesu tvoří jeho ekonomické vyhodnocení.

 • Aplikace čárového kódu

  Pro jedinečnou distribuci má každý vyrobený karton svoji etiketu, která je vytištěná přímo z IS Bílý Motýl.

 • Integrace výroby s technologickým systémem.

  Součástí řízení výroby je automatizované projení na technologické "výrobní" systémy, kdy dochází k importu plánovaných výrobních úkolů a zpětně k importu údajů o skutečné výrobě. Podobně tomu je i v expedici.

 • Multimediální evidence grafických návrhů.

  Umožňuje evidenci a vizuální pohledy na grafické návrhy výrobků a jejich potisků.

 • Automatizované řízení nákupu materiálu.

  Na základě aktuálního stavu materiálu na skladě s definicí základního limitu se spouští automatizovaně proces nákupu - vystavování objednávek materiálu, které jsou odvozeny z přijatých objednávek, plánování výroby, historie, stavu skladů... s respektováním řady specifických parametrů daného materiálu.

Reference podle systémů > TECNOCAP s.r.o., Střížovice

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY