Staviservis spol. s r.o., Jindřichův Hradec

http://www.staviservis.com

Zvyšující nároky na informační potřebu se společnost rozhodla řešit využitím převodu dat z komplexního ekonomického systému PODNIKATEL do IS Bílý Motýl a možnosti procesního řízení celého chodu firmy.
Implementace IS byla zaměřena na zprovoznění procesů podpory prodeje a nákupu, nastavení interní i externí logistiky a vytvoření prostředí pro analýzy a manažerské rozhodování.
Je provozován v síti pro 10 uživatelů. IS Bílý Motýl podpořil standardizaci, zpřehlednil činnosti společnosti a zvýšil vypovídající schopnost účetních záznamů. Možnost automatizace operativní evidence podpory prodeje a nákupu v obou prodejnách společnosti urychlila odbavování zákazníků. Vytvořená evidence konsignačního skladu zpřehlednila obchodní činnost v prodejně a nastavené procesy interní logistiky zjednodušili řízení skladů.
Ve stěžejní stavební činnosti pro vedení společnosti bylo vytvořené prostředí pro analýzy a manažerské rozhodování u dokončených i nedokončených staveb.

Zajímavá nastavení procesního řízení:

  • Prodejna

    Prodej za hotové s možností vystavovat libovolné prodejní doklady se specifickým obsahem.
  • Přepočty artiklů na skladu

    Automatický přepočet množství artiklů (např. traverza, JEKL, atd.) prodávaných v měrné jednotce „metr“ na referenční jednotku „kilogram“, ve které je veden sklad a tedy i z něj automaticky odepsáno po prodeji ze skladu.
  • Vyhodnocování zakázek

    Sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek s aplikací rozúčtování.

Reference podle systémů > Staviservis spol. s r.o., Jindřichův Hradec

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY