SMEROVE TABULE.CZ, Praha

http://www.mediup.cz

Společnost MediUp a.s. se orientuje na provozování sítě venkovních reklam s celorepublikovou působností. Nabízí síť osvětlených billboardů a systém směrových tabulí pro navigaci v Praze. Na trhu působí od roku 2002 se sídlem společnosti v Praze, zaměstnává 7 zaměstnanců a síť prodejců. Od 1.11.2011 je název společnosti změněn na SMEROVE TABULE.CZ.
Hlavním důvodem na pořízení nového firemního informačního systému Bílý Motýl v roce 2006 bylo nahradit zastaralou technologii IS s požadavkem na zpřístupnění on-line informací o stavu reklamních ploch obchodním zástupcům a informací pro manažerské vyhodnocování.
Implementace firemního IS Bílý Motýl naplnila cíl zavedení nového IS a informační podpora umožňuje sdílet komplexní informace o reklamní ploše a řízení zakázky online s klienty. Průhlednost řídit a motivovat své prodejce, hodnotit je podle tržeb s přímou vazbou na došlé platby a zároveň jim umožnit vidět v IS své výsledky i ohodnocení napomohlo zefektivnit prodejní procesy.
Podpora procesního řízení, možnost nastavení měřitelných výsledků pro každou činnost v systému s možností týdenního vyhodnocení jako nástroje pro optimální řízení společnosti umožnili docílit integraci informací s možností supervize procesů.

Zajímavá nastavení firemních procesů:

 • Komplexní řízení zakázek

  Automatické rezervace ploch a sloupků ve vazbě na přijaté objednávky.

 • Sledování různých parametrů

  Možnosti výběrů vhodných ploch pro nabídku z různých hledisek.

 • Grafická podpora

  Evidování fotografie každé plochy a mapky s její alokací, které jsou součástí nabídek, smluv, katalogových listů apod.

 • Automatické vyřizování zakázek

  Pokyny pro řešení: vyvěšení (svěšení), oznámení institucím, … a to vždy s plným účetním vypořádáním.

Reference podle systémů > SMEROVE TABULE.CZ, Praha

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY