SGA Schody s.r.o., Kaplice

http://www.stadler.cz/

Schody Stadler s.r.o. a SGA Schody s.r.o. původně se společným sídlem v Kaplici se zabývají návrhem, výrobou a montáží celodřevěných schodišť. Před rozdělením společnosti byly od roku 1995 uživatelé informačního systému PODNIKATEL a začátkem roku 2000 se rozhodli přejít na informační systém Bílý Motýl®. Expanze firmy a možnosti IS Bílý Motýl® navodili bezproblémovou možnost pro rozdělení společnosti na obchodní a výrobní, přičemž obě pokračují v používaní IS Bílý Motýl® samostatně a byla zachováná vzájemná integrita dat.
IS Bílý Motýl® byl provozován v Kaplici, kde měli původně společné sídlo obě společností, pracovali v IS Bílý Motýl® v jedné databázi v síťové verzi. Společnosti byly vzájemně propojeny společnou navazující podnikatelskou činností.
Od roku 2001 IS Bílý Motýl® podporuje prakticky veškeré činnosti obou společností: - marketingovou, obchodní a prodejní činnost, samotnou výrobu, skladové hospodářství, účetnictví, platby a spravovaný majetek.
Ve společnosti SGA Schody s.r.o. je soustředěná výroba a společnost Schody Stadler s.r.o. je orientovaná na obchodní činnost s působností v české a slovenské republice. Jednotné působení na trhu bylo realizováno pomocí vybudovaných odloučených obchodních pracovišť, které byly propojeny replikacemi s centrem.
V roce 2005 se společnost zaměřila na řešení interní firemní komunikace, kdy jsou v informačním systému plánovány úkoly a sledováno jejich plnění s termíny supervize - již neuteče ani "myš".
Od 1.7.2006 společnost Schody Stadler s.r.o. s prodejní činností změnila sídlo a přestěhovala se do Českých Budějovic.

Zajímavá nastavení firemních procesů:

SGA Schody s.r.o.

  • Automatizovaná vzájemná spolupráce obou společností.

    Předáním zakázky pro výrobu od společnosti Schody Stadler se děje automatizovaně vzájemným předáním dat v rámci IS BM, které používají obě společnosti. Výrobou hotového výrobku dochází k přefakturaci a po naskladnění výrobků se automaticky vrací zpět do IS BM firmy Schody Stadler k dokončení prodejního procesu.
  • Sledování úkolů pracovníků.

    Sledování úkolů souvisejících se zakázkou (návrh, výroba, expedice) včetně jejich naplánování ve vazbě na objednávku.

Reference podle systémů > SGA Schody s.r.o., Kaplice

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY