Nakladatelství FRAGMENT s.r.o., Praha

http://www.fragment.cz/

Ambiciozní nakladatelství používalo informační systém Bílý Motýl 15 let, až do prodeje společnosti velkému obchodnímu partnerovi. Referenci uvádíme vzhledem k zajímavému řešení atypických firemních procesů prostřednictvím individuálního řetezení operací do procesů v rámci IS Bílý Motýl.

Výběru iS předcházela u klienta důkladná analýza vzhledem ke značným specifikům činnosti a k přesné představě vedení o firemních procesech.

IS Bílý Motýl® byl na začátku provozován v síťové verzi pro 10 uživatelů a implementace se orientovala na oblasti marketingu (obchodní kontakty, práce s dokumenty, pošta), skladového hospodářství (řízení a evidence knih pomocí sítě distributorů), ekonomických agend (obchod, DPH, platby, účetnictví) a oblast zpracování mezd.

Na zakázku byla programována komponenta "NAKLADATELSTVÍ" určená k řízení projektů při tvorbě, přípravě a výrobě titulů. Velký důraz je kladený na podporu automatizace ze strany IS, především při hromadné likvidaci zákaznických objednávek a zpracování vyúčtování prodejů v distributorské síti.

V roce 2003 zahájili prodej knih v internetové prodejně postavené na datové základně IS Bílý Motýl® a programu inShop.

V roce 2004 zahájilo činnost "Vydavateľstvo FRAGMENT" v Bratislavě. Pobočka na Slovensku byla propojena replikacemi a přímo řízená z centra v Praze. Zde byla plně informačně podpořena produkce knih a jejich prodej včetně distribuce v slovenském jazyce při respektování legislativy.

V průběhu užívání IS společnost procházela obdobím expanze, kterou provázel přirozený nárůst informačních potřeb.  Informační systém díkysvých možnostem variabilního uspořádání procesů tento růst bez problémů podpořil. Na začátku roku 2006 s IS Bílý Motýl® již pracovalo 28 uživatelů.

Nastoupená cesta expanze společnosti v roce 2006 vyústila v přechod z jednoduchého na vedení podvojného účetnictví v rámci IS Bílý Motýl®. Vyvrcholením rozvoje podnikatelských aktivit bylo manažerské rozhodnutí o vyčlenění konkrétních aktivit a zaměstnanců této společnosti a jejich převod na společnost s ručením omezeným s názvem Nakladatelství FRAGMENT s.r.o. se sídlem v Praze. Vzniklo seskupení 2 samostatných subjektů se sídlem v Praze a 1 subjektu se sídlem v Bratislavě, které byly informačně propojeny a podnikatelská činnost se vzájemně doplňovala.

Rozšířením počtu uživatelů z 34 na 42 v roce 2007 se implementace IS Bílý Motýl stala největší co do počtu uživatelů u tohoto zákazníka.

Zajímavá nastavení procesního řízení:

 • Automatizace knižního prodeje a distribuce.

  Přijetím objednávky dochází k propojení na sklad včetně možnosti rezervace, následuje vyskladnění, fakturace a automatický tisk čárových kódů na etikety distribuovaných balíků.

 • Automatizace komisního prodeje pro knihkupectví.

  Uzavřením smlouvy je spuštěno řízení rozsáhlých přesunů knih s automatizovaným vyúčtováním nahlášek.

 • Projektové řízení plnění úkolů pracovníků.

  Každý pracovník eviduje své úkoly a průběh jejich plnění s možností vzájemně složitých propojení úkolů mezi jednotlivými pracovníky.

 • Řízení CRM.

  Využití možnosti až detailního dotažení propracování systému evidence významných i životních událostí exkluzivních zákazníků.

 • Centralizace dat.

  Pomocí replikací dat z pobočky v Bratislavě do sídla firmy v Praze se pravidelně přenášejí data za účelem konsolidace informací a kontroly chodu pobočky.

 • Integrace dat z jiných systémů.

  Přijetí objednávek knižních titulů v internetové prodejně se exportem dat přenášejí do příslušných komponent IS Bílý Motýl a spouští se automatizovaně řízený prodej.

Reference podle systémů > Nakladatelství FRAGMENT s.r.o., Praha

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY