N_SYS s.r.o., Úpice

http://www.nsys.cz/

N_SYS s.r.o. Úpice je uživatelem firemního informačního systému Bílý Motýl od roku 2001. Úspěšná implementace byla realizována s využitím převodu dat ze stávajícího komplexního informačního systému Podnikatel.
IS je provozován na terminálovém serveru. Data jsou dále zpřístupněna přes internetový prohlížeč. Se systémem pracuje 10 uživatelů.
IS podporuje veškeré činnosti společnosti, např. maloobchodní prodej, fakturaci prodeje služeb, správu dokumentů, převody materiálu mezi sklady, sledování průběhu vyřizování záručních i pozáručních reklamací.

Zajímavá nastavení procesního řízení:

  • Šarže a převody mezi sklady

    Převody materiálu mezi sklady se řídí pomocí výrobních čísel (šarží) , také je nastaveno sledování průběhu vyřizování záručních i pozáručních reklamací.
  • Automatizované vyúčtování poskytovaných služeb

    Automatizované využití údajů z technologického systému, který řídí poskytování služeb IP telefonie a internetu, v IS Bílý Motýl® pro vyúčtování. Podobně je tomu s nastavováním parametrů služby.
  • Integrace telefonní ústředny s IS Bílý Motýl®

    Podle telefonního čísla příchozího hovoru je vyhledán odpovídající adresát v IS Bílý Motýl® a je o tom informována obsluha před přijetím hovoru.

Reference podle systémů > N_SYS s.r.o., Úpice

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY