Laminar Medica (CE) s.r.o., Vodňany

http://www.laminarmedica.cz/

Společnost Laminar Medica (CE) s.r.o. zaměstnává cca 50 pracovníků a orientuje se na zakázkovou výrobu přepravních systémů, které jsou určeny pro přepravu medicínských zásilek s vysokými nároky na udržení tepelných charakteristik, jako je například: přeprava krve, vakcín, … . Mateřská společnost sídlí ve Velké Británii a užívání anglického jazyka patří k určitým zvyklostem i v ČR.
IS Bílý Motýl ve společnosti se začal implementovat v roce 2004 a první etapa implementace byla zaměřená na procesy pro nákup a prodej. V roce 2005 následovala oblast účetnictví, ekonomiky a interní logistiky. Byl zřízen vzdálený přístup z mateřské společnosti sídlící ve Velké Británii zejména za účelem monitoringu obchodních procesů. Uvedeného cíle bylo možno v IS Bílý Motýl pohodlně dosáhnout zejména díky možnosti jeho ovládání v anglickém jazyce, vedení údajů ve více jazycích a v neposlední řadě i díky výstupům v anglickém jazyce.
V roce 2006 zahájili podporu oblasti odměňování s výpočtem mezd a v současné době se zahajuje podpora TPV a výroby. V současnosti pracuje se systémem 11 uživatelů.

Zajímavé nastavení procesního řízení:

 • Obchodní řízení zakázek ze zahraničí.

  Přijetí objednávky v elektronické podobě z Anglie a automatické elektronické potvrzování přijatých objednávek e-mailem po jejich akceptaci pro výrobu zpět do zahraničí v jazyce objednatele.
 • Spacifiká zahraničních výkazů.

  Specifická struktura výkazů dle zvyklostí mateřské společnosti a automatické sestavování výkazů v anglickém jazyce k dispozici pro on line přístup ze zahraničí.
 • Vzdálený přístup ze zahraničí do centra databáze v ČR.

  Vzdálený on line přístup z Anglie a ovládání IS Bílý Motýl v anglickém jazyce za účelem získání aktuálních obchodních informací též prezentovaných anglicky.
 • Operativní řízení z centra databáze v ČR v Německu.

  Vzdálené řízení meziskladu hotových výrobků v německém Mannheim.

Reference podle systémů > Laminar Medica (CE) s.r.o., Vodňany

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY