Kralovická zemědělská, a.s.

Zemědělská firma se sídlem v Kralovicích podniká v zemědělství a zemědělské výrobě, především v oblasti kombinovaného zemědělství. Produkty výroby jsou obilniny, brambory, prasata, skot a mléko. Uživatelem informačního systému ZeMan je od srpna r. 2011.

Kromě veškeré ekonomické agendy zajišťuje informační systém ZeMan i přehledné vedení skladu zvířat (tzn. nákup, prodej, evidence přírůstků apod.).

Reference podle systémů > Kralovická zemědělská, a.s.

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY