Jihočeská vědecká knihovna

http://www.cbvk.cz

Jihočeská vědecká knihovna má v Českých Budějovicích více než 100letou tradici, funguje zde v různých podobách již od r. 1885. Od roku 1998 je zákazníkem firmy BM Servis se systémem v technologii DOS, na IS Bílý Motýl migrovala v říjnu 2006.

Informační systém B9lý Motýl plně podporuje veškerou ekonomickou agendu (investiční majetek, mzdy, účetnictví apod.) a zároveň poskytuje komfortní přehled ve výkaznictví (pro styk, který má knihovna se státní správou).

Reference podle systémů > Jihočeská vědecká knihovna

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY