HB Beton s.r.o. Horní Žďár, Jindřichův Hradec

http://www.hbbeton.cz/

Téměř po 15-letech užívání komplexního ekonomického systému PODNIKATEL se v roce 2005 společnost rozhodla pro migraci na moderní procesně orientovaný IS Bílý Motýl.
Ve společnosti HB Beton s.r.o. je zaveden systém řízení jakosti. Mimo výrobků pro tuzemsko, firma exportuje 30 % své produkce na trhy EU. Firma zaměstnává přibližně 70 pracovníků.
IS Bílý Motýl provozuje v síťové verzi pro 4 uživatele. Rozsah práce spojen se zabezpečením výrobního procesu a obchodní činnosti je společnost schopna zabezpečit pomocí 4 lidí, kteří zvládnou práci na základě podpory procesního řízení IS a využití automatizace opakujících se procesů.

V roce 2008 rozširuje počet uživatelů na celkový počet 6.

Zajímavá nastavení procesního řízení:

  • Obchodní proces

    Komplexní podpora prodejních procesů počínaje nabídkou.
  • Dávková fakturace

    dodacích listů, které jsou importovány z technologického systému pro řízení míchacího centra.

Reference podle systémů > HB Beton s.r.o. Horní Žďár, Jindřichův Hradec

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY