FLUIDPOINT a.s.

http://www.fluidpoint.cz/

Firma FLUIDPOINT se zabývá obchodem a souvisejícími službami v oboru automatizační techniky, a to se specializací na oblast pneumatické automatizace a robotizace, regulace a aplikace procesních ventilů. Firma zastupuje řadu špičkových a úzce specializovaných světových výrobců pneumatických a regulačních systémů.

Informační systém podporuje obchodní, skladové a finanční procesy ve firmě. V oblasti obchodu lze využívat řadu nástrojů pro marketingovou činnost, řízení vztahů se zákazníky, řízení a sdílení obchodních případů zahrnující nabídkový a objednávkový proces, nákup požadovaného zboží a případně vytvoření prodejních sestav z různých komponentů. Firma samozřejmě vede skladovou evidenci včetně konsignačních skladů.

Na primární procesy navazují procesy finanční, tedy řízení plateb, úhrad, DPH a následná účetní evidence.

Reference podle systémů > FLUIDPOINT a.s.

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY