EkoN-SYS s.r.o., Červený Kostelec

http://www.ekonsys.cz/

Společnost EKON_ SYS s.r.o. působí v královehradeckom regionu jako obchodní zastoupení společnosti BM Servis s. r. o. od roku 1991.
Své zaměření orientuje na dodávku podnikových informačních technologií, provádí analýzy informačních potřeb firem, implementuje firemní informační systémy a poskytuje komplexní ekonomické služby. 
Současně s rozvojem obchodního zastoupení se společnost stala v roce 1992 i uživatelem komplexního informačního systému PODNIKATEL společnosti BM Servis.. V roce 2000 byly data z komplexního ekonomického systému PODNIKATEL převedena do nového firemního informačního systému Bílý Motýl v prostředí Windows také společnosti BM Servis.
Pro jednotné obchodní působení na trhu sdílí obchodní informace pomocí sítě Internet a prostřednictvím web serveru firmy BM Servis s. r. o.
Vývojový trend informačních technologií posunul kvalitu poskytovaných služeb a využitím sítě Internetu společnost EKON_SYS s.r.o. svým zákazníkům z řady uživatelů IS Bílý Motýl poskytuje služby pomocí vzdálené správy a tak vymazal hranice vzájemné vzdálenosti se zákazníkem a zabezpečuje nerušený chod informačního systému u zákazníka online.

Reference podle systémů > EkoN-SYS s.r.o., Červený Kostelec

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY