Eaton Elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí

http://www.moeller.cz/

Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dřívě Moeller elektrotechnika s.r.o.), je dceřinou společností koncernu Moeller patřící do skupiny Eaton. Zabývá se výrobou přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie. Zaměstnává cca 1 200 pracovníků.

Mezinárodní koncern jednotně používá informační systém SAP. Společnost v Suchdole nad Lužnicí se rozhodla navázat na dosavadní zpracování oblasti mezd u stávajícího dodavatele a využít tak možnost přechodu a převedení dat MEZD ze systému PODNIKATEL do firemního informačního systému Bílý Motýl® - komponenty MEZD.

V roce 2002 započaly přípravné analytické práce pro zpracování mezd v IS Bílý Motýl® a převedení dat mezd ze systému PODNIKATEL. V roce 2006 v IS rozšířili podporu o oblast správy majetku. V současnosti s IS Bílý Motýl® pracuje v síti 14 uživatelů.

V IS se zpracovávají mzdy cca pro 1200 pracovníků, odměňovaných převážně v úkolové mzdě. Jsou realizovány přenosy ze specializované evidence práce v systému SAP do komponenty MEZD a připraveny výstupy pro export z IS Bílý Motýl®..

Implementace IS Bílý Motýl® na podporu personální práce volně navazovala na dokončenou implementaci mzdového systému. Mimo běžných personálních činností pomocí IS je podporována i oblast školení pracovníků a sledování ochranných pomůcek.

Zajímavá nastavení firemních procesů:

 • Import dat z centrálního systému SAP.

  Z komponenty výroby IS SAP se importují údaje týkající se odvedené práce zaměstnanců dle jednotlivých zakázek. Po výpočtu mezd (náklady, odvody, platby, …) v IS BM se relevantní údaje exportují z IS BM do ekonomického modulu systému SAP.

 • Integrace dat s docházkovým systémem POWER KEY-

  Aplikace integrace dat mezi IS Bílý Motýl a docházkovým systémem je obdobná jako se systémem SAP.

 • Specifické formy odměňování.

  Odměňování domácích pracovníků, sociální pojišťovny v zahraničí, doplňková dovolená, ….

 • Prostředí LINUXu.

  Spuštění aplikace IS Bílý Motýl® na databázovém serveru Sybase SQL Anywhere v prostředí LINUXu.

Reference podle systémů > Eaton Elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY