CORAX s.r.o., Dobrá Voda u Českých Budějovic

http://www.corax.cz/

Společnost CORAX s.r.o. působí v Dobré Vodě u Českých Budějovic a orientuje se na mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu, poskytuje spediční a skladovací služby. Má 100 zaměstnanců.
IS Bílý Motýl® provozuje od roku 2003 v síti pro 5 uživatelů, kdy nahradil IS Podnikatel. Mezi zajímavou část implementace patří vytvořená funkce "Deník dispečera" s vazbou na další komponenty IS.
V průběhu užívání IS Bílý Motýl se v roce 2006 rozšířil počet o dalších 5 uživatelů a v roce 2008 již pracuje se systémem celkem 25 uživatelů. IS Bílý Motýl v plném rozsahu umožňuje zohledňovat nárůst informačních potřeb.

Zajímavá nastavení procesního řízení:

 • Přepravní zakázka

  Komplexní zpracování veškerých dokladů týkajících se přepravní zakázky s následným ekonomickým vyhodnocením, vedení dispečerského deníku, …
 • Dopravní prostředky

  Sledování a řízení detailních nákladů a výnosů jednotlivých dopravních prostředků.
 • Integrace dat

  Integrace s informačním systémem pro zpracování cestovních příkazů a technologickým systémem pro řízení čerpání PHM.
 • Vzdálené přístupy

  Vzdálené přístupy technikou terminal-server ze vzdálených pracovišť.

Reference podle systémů > CORAX s.r.o., Dobrá Voda u Českých Budějovic

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY