Bertrams s.r.o., Pečky

http://www.bertrams.cz/

Firma Bertrams byla založena počátkem roku 1994 se sídlem v Pečkách a je dceřinou společností německé firmy. Zaměstnává cca 50 pracovníků a má zakázkově orientovanou sériovou i kusovou výrobu komínové techniky, jak pro export (zejména pro svou mateřskou společnost v Německu), tak pro vlastní prodej na tuzemském trhu.
V roce 2004 společnost vypsala konkurzní výběrové řízení na dodávku informačního systému a IS Bílý Motýl doznal úspěchu z řady uchazečů.
Celková koncepce implementace je postavena na využití konkurenční výhody z užívání komplexního a procesního pojetí IS Bílý Motýl s možností trvalého rozvoje implementace v souladu s rozvojem společnosti a jejího know-how.
IS je provozován v síťové verzi pro 7 uživatelů. Implementace je zaměřená na podporu procesního řízení obchodních činností s propojením na technologickou přípravu a výrobu, distribuci hotových produktů, operativní tvorbu prvotních dokladů (fakturace, dodací listy, pokladní doklady, platby, příjemky, výdejky, homebanking) a je završená možností přehledného řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a vztahů se zákazníky.
Manažerské řízení je opřeno o manažerské pohledy (grafy, výkazy...) na ekonomické výsledky společnosti, podporu finančního řízení a controlling.
IS Bílý Motýl v současnosti podporuje oblast ekonomiky a prodeje a počínaje rokem 2005 podporuje komplexně výrobu pro export včetně řízení expedice.

Zajímavá nastavení firemních procesů:

  • Výrobní proces se sledováním šarže.

    Automatické sledování čísla tavby (šarže) plechu (vstupního materiálu) po finální výrobek a to i v situaci, kdy jsou v rámci jedné zakázky na výrobek použity plechy různých šarží či polotovary různých šarží z meziskladů.
  • Komunikace s mateřskou společností v němčině.

    Dvoujazyčné uvedení názvů artiklů na skladové kartě a vystavení dokladů v německém jazyku.
  • Elektronické přijetí objednávky z Německa.

    Zpracování přijatých objednávek je postaveno na automatizovaném naplánování výroby. Materiál se rezervuje na skladě, je řízená kooperace až po přijetí výrobků na sklad. Následně je spuštěna řízená expedice.

Reference podle systémů > Bertrams s.r.o., Pečky

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY