BIBER s.r.o.

http://www.biber.cz

Společnost Biber s.r.o byla založena v roce 1993 a sídlí v obci Dynín na jihu Čech. Firma je výhradním zástupcem rakouské firmy Eschlböck GmbH při prodeji mobilních štěpkovacích strojů značky BOBR.

Štěpkovací stroje Bobr jsou vyráběny již přes 30 let a svým provedením, robustností, kvalitou zpracování a výkonem patří mezi přední evropské výrobky na zpracování dřevního odpadu a výrobu štěpky.

Kromě obchodního programu vyrábí svařované rámy a konstrukce, zábradlí a ploty. Ve vlastních výrobních prostorách provozuje zámečnickou kovovýrobu. Firma je vybavena zařízením pro svařování, ohýbání a dělení materiálu, může zpracovávat výrobky až do hmotnosti 3000 kg.

Uživatelem informačního systému Bílý Motýl je od srpna roku 2014. Kromě standardních agend jako účetnictví, platby (vystavené faktury), mzdy apod. je informační systém využíván pro:

  • kalkulaci zakázek (přesné sledování práce)
  • zjednodušený pohled na výrobu (kontrola materiálové a finanční náročnosti)

Reference podle systémů > BIBER s.r.o.

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY