Agrospol Czech s.r.o., Plzeň

http://www.agrospol.cz

Společnost Agrospol Czech působí na trhu od počátku devadesátých let a zabývá se prodejem přípravků na ochranu rostlin, zemědělských produktů, hnojiv a osiv. Pro komodity rostlinné výroby zajišťuje jejich skladování, dopravu i likvidaci obalů. Kvalitní přípravky na ochranu rostlin dodávají od předních výrobců, certifikovaná osiva, pevná a listová hnojiva.
Společnost Agrospol zaměstnává cca 60 zaměstnanců a dosahuje obratu cca 1 mld. Kč. Je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 a má zaveden systém řízení jakosti dle norem ISO 9001:2000.
Sídlo společnosti je v Plzni a řízení podnikatelských aktivit se odehrává na vzdálených pracovištích ve Zhůři, Jaroměři, ve Vilémově a v Humpolci. Sklady s komoditami jsou řešeny silem v Toužimi (řepka), silem v Kařezu (sladovnický ječmen) a halami v Kařezu (obilí a další komodity). Fyzickou dislokaci Agrospolu zakončuje účtárna (kanceláře) v Nezvěsticích.
Na území České republiky má síť vyškolených obchodních zástupců. Své nákupy a prodeje se snaží z hlediska dopravy přepravit vlastními dopravními prostředky, jejichž správu a využití řídí oddělení dopravy společně s logistiky centra i vzdálených útvarů.
V roce 2006 uzavřela s naší společností kontrakt na poskytnutí licence k IS Bílý Motýl a jeho implementaci. Současně byly započaty práce na sestavení strategického plánu nasazení prostředků IT.
Jako hlavní důraz na pořízení nového IS byl položen na  požadavek on-line informace z nákupních a prodejních procesů, které se odehrávají v prostoru celé ČR, což IS Bílý Motýl podpoří nejen technologicky, ale zejména svou možností definovat a modifikovat procesy dle skutečných potřeb i možností publikace významných analytických informací soustředěně na jedné ploše (informačním panelu).

Zajímavá nastavení firemních procesů:

 • Řízení skladů

  systém řízení skladů, tj. nákup a prodej s evidencí centrální databáze se vzdáleným přístupem z celé řady obchodních středisek v různých místech České republiky (Olomouc, Jaroměř, Humpolec, Toužim, Rokycany). Prevody mezi sklady,...
 • Prodejní ceníky

  Rozsáhle strukturované prodejní ceníky s významným množstvím výjimek dle jednotlivých zákazníků.
 • Bezpečnostní listy

  Práce s bezpečnostními listy, kdy každý artikl je klasifikován dle ADR (nebezpečné látky).
 • Vyhodnocování zakázek

  Sledování výnosů a nákladů jednotlivých prodejů, zákazníků, artiklů a obchodních zástupců.
 • Komplexní procesní řízení obchodních případů

  Objednávka – dodací list – fakturace – sklad – hodnocení - …).
 • Automatické přepočty

  Automatický přepočet obchodovaného množství zemědělských komodit na čistou hmotnost dle výsledků z laboratoře.
 • Internet

  Online připojení PDA pomocí Internetu s IS Bílý Motýl.

Reference podle systémů > Agrospol Czech s.r.o., Plzeň

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY