A-TAURUS s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší

Soukromá farma A-Taurus s.r.o. se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou a zároveň produkcí mléka. Farma má mechanizační středisko a zaměstnává do 20 stálých zaměstnanců.

Informační systém ZeMan zde pokrývá veškeré činnosti od komplexní ekonomické agendy (účetnictví, platby, mzdy, majetek) přes obchod, marketing a sklady až po specializovaný modul pro evidenci zvířat. Samozřejmostí jsou statistické nástroje pro vyhodnocování dat.

Mezi zajímavosti této aplikace informačního systému ZeMan patří optimalizace procesů vnitropodnikového zaměření, například:

  • Podrobné účetnictví, které je automaticky generováno z prvotních informací pořízených do informačního systému bez nutnosti nárůstu pořizovaných záznamů a času obsluhy.

  • Automatické rozpouštění režijních nákladů na vyráběné produkty dle uživatelsky definovaných kalkulačních vzorců.

Reference podle systémů > A-TAURUS s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY