Měření spokojenosti zákazníka

V průběhu jara jsme realizovali měření spokojenosti zákazníků mezi uživateli informačního systému Bílý Motýl.

Výsledky, které z tohoto průzkumu vyplynuly, nás hodně potěšily:

  1. Máme nesmírně příjemné a ochotné uživatele.
  2. Informační systém Bílý Motýl je uživateli velmi dobře vnímán a hodnocen.
  3. Naši zaměstnanci, kteří se o uživatele starají, jsou skvělí.
  4. Většina našich uživatelů je ochotná poskytnout referenci (a při pohledu na jejich vyplněné dotazníky se toho nebojíme!).
  5. Máme materiál a motivaci k přemýšlení, zdokonalování, vyvíjení a doplňování našich služeb.

Všem, kteří nám dotazník vyplnili, velmi děkujeme!

Kdyby se ještě chtěl k hodnocení někdo připojit, dotazník mu na vyžádání pošleme.

A teď trochu statistiky.

Hodnocení modulů informačního systému Bílý Motýl

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Hodnocení obecných vlastností informačního systému Bílý Motýl

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Hodnocení celkové péče o zákazníka ze strany firmy BM Servis s.r.o.

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Hodnocení pracovníků, kteří se o uživatele starají

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Celkové hodnocení jednotlivých oblastí

Průměr z jednotlivě hodnocených částí

Mediánová hodnota celkového hodnocení jednotlivých uživatelů je 1,46.

To je hodně dobrá známka, ne?  

Reference > Měření spokojenosti uživatelů IS BM

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+