Měření spokojenosti zákazníka

V průběhu jara jsme realizovali měření spokojenosti zákazníků mezi uživateli informačního systému Bílý Motýl.

Výsledky, které z tohoto průzkumu vyplynuly, nás hodně potěšily:

  1. Máme nesmírně příjemné a ochotné uživatele.
  2. Informační systém Bílý Motýl je uživateli velmi dobře vnímán a hodnocen.
  3. Naši zaměstnanci, kteří se o uživatele starají, jsou skvělí.
  4. Většina našich uživatelů je ochotná poskytnout referenci (a při pohledu na jejich vyplněné dotazníky se toho nebojíme!).
  5. Máme materiál a motivaci k přemýšlení, zdokonalování, vyvíjení a doplňování našich služeb.

Všem, kteří nám dotazník vyplnili, velmi děkujeme!

Kdyby se ještě chtěl k hodnocení někdo připojit, dotazník mu na vyžádání pošleme.

A teď trochu statistiky.

Hodnocení modulů informačního systému Bílý Motýl

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Hodnocení obecných vlastností informačního systému Bílý Motýl

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Hodnocení celkové péče o zákazníka ze strany firmy BM Servis s.r.o.

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Hodnocení pracovníků, kteří se o uživatele starají

Uživatelé hodnotili známkami 1 - 5 jako ve škole.

Celkové hodnocení jednotlivých oblastí

Průměr z jednotlivě hodnocených částí

Mediánová hodnota celkového hodnocení jednotlivých uživatelů je 1,46.

To je hodně dobrá známka, ne?  

Reference > Měření spokojenosti uživatelů IS BM

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY