KDY přejít z funkčního na procesní řízení?

Kdy lze přejít z funkčního na procesní řízení? Kdykoli. Stačí chtít a vědět, jak na to. Jednoduchá odpověď?

Pokud se touto otázkou vážně zabýváte, jistě vidíte, že odpověď je jednoduchá jen zdánlivě.

Stačí chtít?

Ale kdo všechno musí chtít?

Majitel firmy.

Nemusí chtít přímo procesní řízení, ale měl by chtít racionální, efektivní, optimalizovaný a průhledný systém řízení s orientací na výsledek a odpovědností zaměstnanců za celkovou prosperitu firmy.

Management firmy.

Jsou placeni za to, aby o technikách řízení něco věděli a používali svých vědomostí ke způsobu řízení firmy, jenž zajistí nejlepší výsledky. Takže by měli vědět, co je to procesní řízení a měli by ho chtít reálně implementovat.

Zaměstnanci

Ti nemusí zas tak moc chtít, ale musí být natolik loajální k firmě a mít takovou důvěru v management, aby přechod nejen nesabotovali, ale byli motivováni ke změně k lepšímu.

Vědět, jak na to?

Pokud máte mezi sebou vyškoleného zkušeného procesního manažera, který je schopen a ochoten přechod na procesní řízení naplánovat, vést a průběžně vyhodnocovat, jděte do toho.

Pokud jej mezi sebou nemáte, pravděpodobně si jej budete muset najmout. Co třeba někdo z našich kolegů?

Jestliže cítíte, že potřebujete více informací / znalostí o procesním řízení, můžete se zúčastnit některého školení či semináře. V případě Vašeho zájmu jej můžeme uspořádat přímo pro Vás ve Vaší firmě se zaměřením na Váš konkrétní business.

Procesní řízení > KDY přejít na procesní řízení?

Firemní informační systémy

pro komplexní, oborově nezávislé, procesní řízení středně velkých firem výrobních, obchodních, projektových či poskytujících služby, případně společností s netypickým druhem činnosti.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+