KDY přejít z funkčního na procesní řízení?

Kdykoli. Stačí chtít a vědět, jak na to.

Jednoduchá odpověď? Pokud se touto otázkou vážně zabýváte, jistě víte, že odpověď je jednoduchá jen zdánlivě.

Stačí chtít?

Ale kdo všechno musí chtít?

Majitel firmy

Nemusí chtít přímo procesní řízení, ale měl by chtít racionální, efektivní, optimalizovaný a průhledný systém řízení s orientací na výsledek a odpovědností zaměstnanců za celkovou prosperitu firmy.

Management firmy

Jsou placeni za to, aby o technikách řízení něco věděli a používali svých vědomostí ke způsobu řízení firmy, jenž zajistí nejlepší výsledky. Takže by měli vědět, co je to procesní řízení a měli by ho chtít reálně implementovat.

Zaměstnanci

Ti nemusí zas tak moc chtít, ale musí být natolik loajální k firmě a mít takovou důvěru v management, aby přechod nejen nesabotovali, ale byli motivováni ke změně k lepšímu.

Jak na to?

Pokud máte mezi sebou vyškoleného zkušeného procesního manažera, který je schopen a ochoten přechod na procesní řízení naplánovat, vést a průběžně vyhodnocovat, jděte do toho.

Pokud jej mezi sebou nemáte, pravděpodobně si jej budete muset najmout. Poradenských firem i konzultantů na volné noze je plno. Podle čeho vybírat? Vzdělání, zkušenost, reference, osobní sympatie a důvěra, náklady, dostupnost...Pro začátek se můžete podívat na profily našich kolegů.

Jestliže cítíte, že potřebujete více informací / znalostí o procesním řízení, můžete si objednat

► vstupní konzultaci

školení či seminář. Pokud nemáme žádné školení zrovna vypsané, můžeme je uspořádat přímo pro Vás ve Vaší firmě se zaměřením na Váš konkrétní business.

Procesní řízení > KDY přejít na procesní řízení?

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY