Naši specialisté a konzultanti procesního řízení

Ing. Jaroslav Janda

Specialista na procesní řízení, dlouholetý konzultant a poradce v oboru procesního řízení, BPM.

Vystudoval FEL -  ČVUT. Svou kariéru zahájil jako programátor-analytik a vedoucí výpočetního střediska SZP Dynín, v roce 1990 spoluzaložil výrobní družstvo BM VD, které se později transformovalo na BM Servis s.r.o. V současnosti působí ve společnosti jako jednatel a ředitel, konzultant k projektovému  a procesnímu řízení a projektant vývoje a poskytování služeb.

      

Dlouholeté profesní zkušenosti z implementace procesního řízení v řadě  výrobních, obchodních a projektových firmách, ale i v bankovním a utility sektoru (sestavení business process modelu pro Expandia banku, sestavení ideálních datových modelů reprezentujících požadavky na budoucí procesně orientovaný informační systém pro energetické firmy) jsou zárukou praktického a realistického přístupu. Je certifikovaným odborníkem na Data Modeling a Business Modeling v Sybase PowerDesigner a dynamickou strategii s využitím BSC.

Je autorem řady odborných příspěvků a článků, v poslední době přispívá zejména do časopisu IT Systems. Některé jeho články můžete najít i na našem blogu.

Ing. Blanka Tůmová

Vystudovala VŠE - fakultu řízení, obor Ekonomické informace a kontrola. Ve společnosti BM Servis s.r.o. působí od roku 1996 jako konzultantka a se specializací na finanční a ekonomické procesy.

Ing. David Fríd

Vystudoval Obchodní akademii v Třeboni, Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, obor Finance podniku a controlling a Vysokou školu ekonomickou Praha, obor Znalostní management. Ve společnosti BM Servis s.r.o. působí více než 20 let jako procesní analytik, konzultant a pracovník implementace se specializací na logistické, obchodní a ekonomické procesy.

Ing. Martin Weis

Vystudoval obor systémové inženýrství a informatika na provozně ekonomické falkultě České zemědělské univerzity. Více než 12 let pracuje ve společnosti ACCONT s.r.o., která zastupuje BM Servis s.r.o. v západních Čechách a působí zde rovněž jako implementační partner. Martin je specialistou na  na obchodní, ekonomické, finanční procesy, má zkušenosti z impelementace a provozu zejména obchodních korporací.

Ing. Miroslav Novosvěský

Je jednatelem společnosti EkoN-Sys, která zastupuje BM Servis, s.r.o ve východních Čechách a funguje jako implementační partner pro procesní informační systém Bílý Motýl. Má dlouholeté zkušenosti s optimalizací ekonomických procesů a rozsáhlými implementacemi procesního řízení ve výrobních i obchodních firmách.

Zdeněk Kudrnáč

Je dlouholetým zaměstnancem společnosti EkoN-Sys, která zastupuje BM Servis, s.r.o ve východních Čechách a funguje jako implementační partner pro procesní informační systém Bílý Motýl. 

Vystudoval elektrotechniku, je výborný programátor, šikovný IT technik a zkušený pracovník implementace informačního systému Bílý Motýl v řadě podniků s různým oborem činnnosti. Specializuje se na výrobu, projektové řízení, obecné přehledy ve webovém rozhraní a především rozvoj a implementaci webového rozhraní IS BM 2.0.
 

Procesní řízení > S KÝM přejít na procesní řízení?

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY