BMP (Business Process Modeling)

Business Process Modeling

Toto podnikové modelování je efektivní přístup k řízení, rozhodování a optimalizaci organizace, která má zájem se trvale rozvíjet nebo musí mít všechny podnikové procesy dokonale zdokumentované. Typickým příkladem mohou být podniky procházející restrukturalizací, podniky s ISO certifikací nebo s dohledem centrální instituce.

Tato technika se používá pro zmapování a popis firemních procesů.

Business Process Model je zjednodušeně řečeno nástroj, který odpovídá na klíčové otázky existence podniku:

jaké činnosti, služby, schopnosti, aktivity (jinými slovy funkce) je organizace schopna poskytnout okolí nebo které jsou vykonávány uvnitř podniku.

za jakých okolností se tyto funkce zapojují do vykonávání určitého procesu, jinými slovy jak probíhá dialog podniku s okolím.

s jakými pojmy a informacemi se pracuje v podniku a jaké jsou mezi těmito pojmy souvislosti, jinými slovy o čem se vede dialog s okolím.

na jakých organizačních či pracovních místech se co dělá, kdo je při tom komu podřízený a kdo je za co zodpovědný, nebo-li kdo a s jakými kompetencemi dialog s okolím vede.

Funkce (aktivity) představují stavební kameny fungování organizace. Procesní řetězce jsou popisem dynamického chování podniku, neboť vyjadřují, jak se odvíjí reakce na určitou událost ve formě postupného zapojování funkcí do výkonu. Organizační schéma popisuje z jakých útvarů a pracovních míst se skládá podnik. Schéma kompetencí přiřazuje pracovníkům jejich pravomoci a zodpovědnosti.

Vizuální podoba zmapovaných firemních procesů otevírá prostor pro diskusi nad stávajícím stavem, analýzu a optimalizaci firemních procesů a hledání cest pro efektivnější řízení a chod firmy.

Business Process Model lze dále ve firmě využívat  v celé řadě dalších aktivit, například:

ale také v běžné vnitrofiremní komunikaci a v řízení společnosti (nástup nových zaměstnanců, řešení odpovědnostních sporů, atd).

Optimalizovaný Business Process Model je základem pro efektivní implementaci procesního informačního systému. Lze jej přirozeně rozšířit až do specifikace zadání potřebného informačního systému a ve spojení s vytvořením informační strategie představuje solidní základ pro budování informačního systému, který skutečně podpoří business procesy v podniku.

Procesní řízení > JAK přejít na procesní řízení? > BMP (Business Process Modeling)

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Seminář /školení Projektové řízení pro všední den 31. 8. 2017 Letní soustředění

Když se někdy začteme do článků na internetu nebo v novinách, máme dojem, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, kuchaři, obchodníci, start-upers... Ne že by to nebylo možné - vydání desky nebo kuchařky, uvedení nového výrobku nebo firmy na trh, to všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dokonce by mělo. Nejsme si ale jistí, že tomu tak je - a že všichni aktéři jsou doopravdy znalí principů a metod projektového řízení a že je používají. Pro ty, kdo by skutečně chtěli o projektovém řízení něco dozvědět, jsme připravili seminář zaměřený na principy, výhody a možnosti využití projektového řízení, v návaznosti a napojení na ostatní firemní procesy.

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 21. 9. 2017 Podzimní příprava

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Letní konzultace: Optimalizace klíčových business procesů

Dvoudenní konzultace ke stavu firemních procesů

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 20. 7. 2017 Letní soustředění

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+