JAK přejít na procesní řízení?

Ačkoli je procesní řízení vlastně jen respektováním přirozeného stavu a běhu věcí, změnit zcela dlouholeté firemní  způsoby práce není mnohdy jednoduché.

Je-li člověk/podnik zanesen balastem "funkčního" uvažování a myšlení, může být obtížné nahlédnout činnost firmy procesní optikou. K tomu pomáhají vhodné nástroje (procesní analýza, technika Business Process Modelling, technika optimalizace procesů a projektové řízení) a zkušení konzultanti.

O technice procesního modelování píšeme více zde, o procesní analýze a optimalizaci procesů si můžete něco přečíst zde

Pokud máte mezi sebou vyškoleného zkušeného procesního manažera, který je schopen a ochoten přechod na procesní řízení naplánovat, vést a průběžně vyhodnocovat, jděte do toho.

Pokud jej mezi sebou nemáte, pravděpodobně si jej budete muset najmout. Poradenských firem i konzultantů na volné noze je plno. Podle čeho vybírat? Vzdělání, zkušenost, reference, osobní sympatie a důvěra, náklady, dostupnost...Pro začátek se můžete podívat na profily našich kolegů.

Jestliže cítíte, že potřebujete více informací / znalostí o procesním řízení, můžete si

objednat vstupní konzultaci,

školení či seminář. Pokud nemáme žádné školení zrovna vypsané, můžeme je uspořádat přímo pro Vás ve Vaší firmě se zaměřením na Váš konkrétní business.

kolik to všechno stojí?

Procesní řízení > JAK přejít na procesní řízení?

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY