JAK přejít na procesní řízení?

Ačkoli je procesní řízení vlastně jen respektováním přirozeného stavu a běhu věcí, změnit zcela dlouholeté firemní  způsoby práce není mnohdy jednoduché.

Je-li člověk/podnik zanesen balastem "funkčního" uvažování a myšlení, může být obtížné nahlédnout činnost firmy procesní optikou. K tomu pomáhají vhodné nástroje (procesní analýza, technika Business Process Modelling, technika optimalizace procesů a projektové řízení) a zkušení konzultanti.

O technice procesního modelování píšeme více zde, o procesní analýze a optimalizaci procesů si můžete něco přečíst zde, s našimi konzultanty se tak trochu seznámit zde.

Procesní řízení > JAK přejít na procesní řízení?

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+