JAK přejít na procesní řízení?

Ačkoli je procesní řízení vlastně jen respektováním přirozeného stavu a běhu věcí, změnit zcela dlouholeté firemní  způsoby práce není mnohdy jednoduché.

Je-li člověk/podnik zanesen balastem "funkčního" uvažování a myšlení, může být obtížné nahlédnout činnost firmy procesní optikou. K tomu pomáhají vhodné nástroje (procesní analýza, technika Business Process Modelling, technika optimalizace procesů a projektové řízení) a zkušení konzultanti.

O technice procesního modelování píšeme více zde, o procesní analýze a optimalizaci procesů si můžete něco přečíst zde, s našimi konzultanty se tak trochu seznámit zde.

Procesní řízení > JAK přejít na procesní řízení?

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+