Napsali jsme

ZeMan<sup>®</sup> - zemědělský manažer, informační systém pro zemědělce

ZeMan® - zemědělský manažer, informační systém pro zemědělce

ZEMAN, z tvůrčí dílny společnosti BM Servis s.r.o. z Českých Budějovic, dnes pracuje zhruba vpadesáti firmách - ať již u soukromě hospodářících podniků, tak i v zemědělských a obchodních družstvech po celé republice.

Autor: Ing. Janda Jaroslav, Eva Králová

Agrospoj VII/93,VII/99, Úroda 11/95, 10/96, 9/99, Komerční příloha k ZŽ Zemědělský týdeník,97,98,99

BÍLÝ MOTÝL<sup>®</sup> - IS roku 2000 pro řízení podnikatelských aktivit v středních a větších firmách

BÍLÝ MOTÝL® - IS roku 2000 pro řízení podnikatelských aktivit v středních a větších firmách

Neustále rostoucí a měnící se informační potřeby v podnikatelské oblasti uživatelů, změny a růst podnikatelských aktivit, nutnost intenzivní podpory podnikání informačním systémem přivedla vývojový tým společnosti BM Servis s.r.o. z Českých Budějovic k myšlence vyvinout novou, progresivní architekturu a členění informačního systému s použitím architektury klient-server.

Autor: Králová Eva

HN, Komerční příloha č. 191 z 1.10.1998, CAD č. 6/98

Kategorizace entit a standardizace komponent

Kategorizace entit a standardizace komponent

Autor: Ing. Janda Jaroslav

Sborník: DATASEM`98, Sborník příspěvků, Brno

Progresivní technologie v malých softwarehousech

Progresivní technologie v malých softwarehousech

Příspěvek se zabývá technologií tvorby software v malém softwarehouse, kde tým má za úkol vypracovat poměrně rozsáhlý systém, podporující např. komplexní řízení středního až většího podniku.

Autor: RNDr. Šebesta Ivo

Sborník: Tvorba softwaru 97, celostátní konference 1997, str.19

Harmonie - obchodně manažerský systém

Harmonie - obchodně manažerský systém

Systém HARMONIE je sítový softwarový produkt vyvinutý firmou BM Servis, který je určen na podporu managementu firmy, divize, oddělení, pracovní skupiny, projektu apod., ale pri správné implementaci i pro různá hierarchická uskupení uvedených organizačních celků.

Autor: Ing. Janda Jaroslav

Sborník: Pedagogický software 94, Sborník přednášek a programů, České Budějovice 1994,str.134

GEPRA - generátor programových aplikací v systémech Fox

GEPRA - generátor programových aplikací v systémech Fox

V tomto příspěvku je popsáno integrované vývojové prostředí pro tvorbu rozsáhlých aplikačních systémů s rozsáhlou podporou automatizace projekčních prací.

Autor: Ing. Janda Jaroslav

Sborník dBsem 91, Olomouc 1991, str. V.2

GEPRA - popis systému

GEPRA - popis systému

GEnerátor PRogramových Aplikací nabízí integrované vývojové prostředí pro rozsáhlé aplikace v relačním databázovém prostředí FoxPro (FoxBASE+), podporuje vývoj software po celou dobu životního cyklu software od počátečních specifikací až po dlouhodobou údržbu uživatele.

Autor: Ing. Janda Jaroslav

Programování `92, Sborník semináře, Ostrava 1992, str. 184

předcházející   1 2

Press > Napsali jsme

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY