Otevřený dopis k smyslu IT

Autor: Ing.Jaroslav Janda

IT Systém č. 10/2001, Moderní řízení č. 10/2001

Vážený čtenáři, dobrý den,

předpokládám, že i Vy stejně jako já usilujete o to, aby výsledky Vaší práce byly konkurence schopné a vedly k úspěchu. Nejinak je tomu v podnikatelské sféře, kde všichni usilují o získání a udržení konkurenčních výhod s cílem následného úspěchu na trhu a zisku.

Zřejmě víte o nezbytnosti a o možnostech podpory zmíněného úsilí pomocí informačních technologií a pokud se zajímáte i o hledání nových vhodnějších (optimálních) cest, jak postavit informační podporu organizace, pak Vám mohu v následujících řádcích sdělit několik zkušeností a snad i užitečných informací.

Na cestě k dosažení podnikatelského úspěchu (konkurenčních výhod) je nutné se zaměřit zejména na minimalizaci nákladů a upoutání pozornosti na trhu.

Abychom dokázali minimalizovat náklady, je nutné umět především optimálně využívat všech zdrojů, což mimo jiné generuje takovéto organizační a informační požadavky:

  • projektové řízení s okamžitou znalostí skutečného i plánovaného využití zdrojů včetně nákladů a přínosů
  • měření a vyhodnocování jednotlivých zakázek, produktů, projektů, včetně benchmarkingu
  • schopnost efektivní komunikace mezi pracovníky a sdílení informací včetně dokumentů
  • podpora v optimalizaci podnikatelských procesů, schopnost uřídit rozsáhlé transakce bez dalších nákladů
  • urychlení transakcí, snížení jejich počtu, snížení podílu lidské práce

Abychom dokázali upoutat pozornost na trhu, je nutné především poskytovat produkty, které si pozornost zaslouží, a efektivně sdělovat okolí informace o nich, což mimo jiné generuje takovéto informační potřeby:

  • využívat k návrhu produktů externí informace o trendech, trhu, konkurenci, prostředí apod.
  • zvyšovat rychlost v reakci na požadavky zákazníků, obsloužit jejich speciální požadavky
  • považovat za samozřejmé kvalitu a spolehlivost produktů, dodávek i souvisejících služeb
  • efektivně informovat zákazníky, dodavatele, pracovníky, ... a sdílet informace s nimi..

Jak je patrné z obrázku i z variability nastíněných požadavků, tak úsilí uspět v konkurenčním boji nás neustále nutí k hledání nových cest a metod (vytváření know-how) ve snaze upoutat či minimalizovat náklady, a tím se mění i požadavky na informační technologie, které se s rostoucími nároky na ně stále dynamičtěji vyvíjejí, takže umožňují implementovat takovou informační podporu, která poskytne informace, na jejichž základě je možné vyhrávat v konkurenčním boji.

Frekvence cyklu uvedeného na obrázku se trvale zvyšuje. V minulosti se jeden cyklus obvykle týkal jednoho informačního systému, který byl následně přizměně informačních potřeb po mnoha letech nahrazen jiným. Nyní nastává doba, kdy síla a tempo konkurenčního boje jsou takové, že změny informačních potřeb není čas řešit výměnou IS, ale je nutné je řešit nastavením parametrů IS v řádu dnů, hodin někdy i minut. Klíčovou vlastností IS se tak stala schopnost nastavení IS na budoucí informační potřeby dnes netušené, schopnost pokrýt současné informační požadavky je jen nezbytnou samozřejmostí.

Na závěr bych Vás rád pozval do našeho stánku na výstavě INVEX 2001 v Brně ve dnech 15.-19.10.2001, kde vytvoříme prostor k diskusi o dynamice a rozsahu požadavků na informační podporu i o možnostech a významu jejich naplnění. Současně Vám můžeme představit firemní informační systém Bílý Motýl®, který je schopen Vám pomoci řešit Vaše nejen současné informační požadavky, ale i budoucí.

Dále mezi jeho zajímavé vlastnosti patří procesní orientace, schopnost kooperace s okolními systémy, jazykové mutace a řada dalších. Na setkání a výměnu zkušeností s Vámi se těší

Ing. Jaroslav Janda
ředitel BM Servis s.r.o.1


1 BM Servis s.r.o. působí od počátku devadesátých let v oblasti poskytování svých IS, ve kterých se vždy orientovala na architekturu, koncepci a otevřenost. Mezi její zákazníky patří stovky společností z celé ČR kladoucích důraz na informační podporu. Blíže viz http://www.bmservis.cz.

Press > Napsali jsme > Otevřený dopis k smyslu IT

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

Qvíce...

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

ERP systémy - branžové řešení versus obecný informační systém

Námět častých odborných diskusí a náš postoj k dané problematice. Nemyslíme si, že branžová řešení jsou špatná. Myslíme si, že mít vlastní know how je lepší.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY