Napsali jsme

Informační systém Bílý Motýl<sup>®</sup> - Řízení projektů

IS Bílý Motýl® - Řízení projektů

Autor: Ing. Jaroslav Janda

Interní

Informační systém Bílý Motýl<sup>®</sup> - Řízení lidských zdrojů

IS Bílý Motýl® - Řízení lidských zdrojů

Autor: Ing. Jaroslav Janda

Interní

Informační systém Bílý Motýl<sup>®</sup> - Řízení výroby

IS Bílý Motýl® - Řízení výroby

Autor: Ing. Jaroslav Janda

Interní

Informační systém Bílý Motýl<sup>®</sup> - Řízení skladů

IS Bílý Motýl® - Řízení skladů

Autor: Ing. Jaroslav Janda

Interní

Informační systém Bílý Motýl<sup>®</sup> - Marketing

IS Bílý Motýl® - Marketing

Autor: Ing. Jaroslav Janda

Interní

Informační systém Bílý Motýl<sup>®</sup> - základní charakteristika

IS Bílý Motýl® - Základní charakteristika

Podnikový informační systém Bílý Motýl® - základní charakteristika

Autor: Ing. Jaroslav Janda

interní

MES v procesním řízení celého podniku

MES v procesním řízení celého podniku

Dnes už asi nikdo nepochybuje o tom, že chování podniků je procesně orientované. To lze v jednoduchosti charakterizovat tak, že na každou „startovací“ událost procesu navazuje jako reakce posloupnost rozličných operací (aktivit, činností, úkonů), tj. proces, při jehož uskutečnění se obvykle usiluje o zlepšení stavu podniku (naplňuje se poslání podniku).

Autor: Ing. Jaroslav Janda

Sborník

ZeMan<sup>®</sup>, komplexní informační systém

ZeMan®, komplexní informační systém

Zemědělský manažer ZEMAN® je určený pro řízení podniku působící v zemědělství. Společnost BM Servis s.r.o. z Českých Budějovic na vysoké úrovni zmodernizovala verzi, která již v roce 1971 získala ocenění na výstavě Země živitelka. Použila zavedenou a stabilní technologii, která je vyzkoušená u řady jejich uživatelů.

Autor: Eva Efflerová

Zemědělec 34/2005

Vícejazyčné prostředí ve firmě a informační systémy

Vícejazyčné prostředí ve firmě a informační systémy

Otevření české ekonomiky po roce 1989 umožnilo příliv zahraničnímu kapitálu, a to i do střední velikosti. Potřeba kontroly tohoto kapitálu, zejména v počátečním období investice vede i dnes k přímé účasti zahraničních pracovníků v managementu, mnohdy i v poměrně operativních rolích.

Autor: Ing.Jaroslav Janda

IT Systems 10/2004

Co a jak produkuje český softwarehouse

Co a jak produkuje český softwarehouse

Na trhu komplexních firemních informačních systémů (při určitém zjednodušení řazených do kategorie ERP s řadou dalších přívlastků) je v ČR v současné době oproti počátkům 90. let poměrně velká nabídka produktů, které lze implementovat a následně i smysluplně provozovat a užívat s více či méně zřetelným přínosem.

Autor: Ing.Jaroslav Janda

IT Systém č. 10/2003

CRM

CRM

Na cestě k dosažení podnikatelského úspěchu je nutné se zaměřit na minimalizaci nákladů a upoutání pozornosti na trhu. Aktivity směřující k dosažení uvedených cílů se prolínají celou organizací, přičemž mnohde mezi nejvýznamnější patří řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Autor: Ing.Jaroslav Janda

Profit 15, r. 2002, Speciál

Otevřený dopis k smyslu IT

Otevřený dopis k smyslu IT

Úsilí v podnikatelské sféře směřuje k získání a udržení konkurenčních výhod s cílem následného úspěchu na trhu a zisku pomocí informačních technológií.

Autor: Ing.Jaroslav Janda

IT Systém č. 10/2001, Moderní řízení č. 10/2001

Jak si vybrat firemní informační systém?

Jak si vybrat firemní informační systém?

Při rozhodování o informační technologii a investicích do ní vstupuje do hry několik vnějších a vnitřních faktorů.

Autor: Ing. Janda Jaroslav

Firemní informační systém

1 2   další

Press > Napsali jsme

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+