Informační systém ZeMan®

Informační systém ZeMan®  (Zemědělský Manažer) je integrovaný procesně orientovaný informační systém určený pro řízení zemědělských podniků / zemědělských farem, a to zemědělskou výrobou počínaje, přes významnou podporu obchodní činnosti až ke správě a řízení nutných administrativních a legislativně daných procesů. Oproti standardním branžovým řešením vám navíc umožňuje individuální nastavení vašich vlastních procesů tak, jak ve vašem konkrétním zemědělském podniku probíhají, nebo probíhat mají.

 

Specializované řešení pro zemědělské podniky je důsledkem našich dlouholetých zkušeností s fungováním a specifiky zemědělských firem.

Integrace s dalšími komponentami  vám garantuje celkový pohled a komplexní podporu řízení vašeho zemědělského podniku.

Procesní řešení  podporuje přirozenost a jednoduchost řízení. Umožní vám zrychlit a zjednodušit nutnou administrativu, plynulejší tok informací a zkrátí čas potřebný k ovládání informačního systému, minimalizuje selhání lidského faktoru.

Pro manažerské řízení jsou připraveny nástroje pro controlling na všech úrovních řízení, nástroje pro sledování a vyhodnocování aktuálních úkolů dle výrobku, stáje, stroje, střediska,…, rozpouštění režijních zakázek, evidenci nedokončené výroby, analýzu provozu jednotlivých strojů.

Individuální nastavení procesů (řetězení činností) respektuje vaši vlastní představu o vhodném způsobu fungování a řízení.

Řízení dokumentace, ať už související s dotačními programy, bio certifikací, povinnou evidencí zvířat atd. často zemědělce neúměrně zatěžuje a zdržuje od práce. Udržení pořádku a systému v dokumentech, jejich navázání na primární činnosti a jednoduché dohledání v případě potřeby vám ulehčí život a můžete se plně věnovat vlastní zemědělské činnosti.

Informační systém ZeMan je vhodný pro zemědělské firmy bez ohledu na velikost i typ vlastnictví. Můžete jej provozovat pro soukromou zemědělskou farmu stejně tak jako velkou zemědělskou firmu s několika pobočkami, velkoobchodem a přidruženou výrobou. Záleží jen na tom, jak optimálně chcete své hospodářství řídit.

Podívejte se na příklady provozu informačního systému ZeMan.

Objednejte si konzultaci přímo pro Vaši zemědělskou firmu.

IS ZeMan®

Firemní informační systémy

pro komplexní, oborově nezávislé, procesní řízení středně velkých firem výrobních, obchodních, projektových či poskytujících služby, případně společností s netypickým druhem činnosti.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+