Informační systém ZeMan

Informační systém ZeMan  (Zemědělský Manažer) je integrovaný procesně orientovaný informační systém určený pro řízení zemědělských podniků / zemědělských farem, a to zemědělskou výrobou počínaje, přes významnou podporu obchodní činnosti až ke správě a řízení nutných administrativních a legislativně daných procesů. Oproti standardním branžovým řešením vám navíc umožňuje individuální nastavení vašich vlastních procesů tak, jak ve vašem konkrétním zemědělském podniku probíhají, nebo probíhat mají.

 

Specializované řešení pro zemědělské podniky je důsledkem našich dlouholetých zkušeností s fungováním a specifiky zemědělských firem.

Integrace s dalšími komponentami  vám garantuje celkový pohled a komplexní podporu řízení vašeho zemědělského podniku.

Procesní řešení  podporuje přirozenost a jednoduchost řízení. Umožní vám zrychlit a zjednodušit nutnou administrativu, plynulejší tok informací a zkrátí čas potřebný k ovládání informačního systému, minimalizuje selhání lidského faktoru.

Pro manažerské řízení jsou připraveny nástroje pro controlling na všech úrovních řízení, nástroje pro sledování a vyhodnocování aktuálních úkolů dle výrobku, stáje, stroje, střediska,…, rozpouštění režijních zakázek, evidenci nedokončené výroby, analýzu provozu jednotlivých strojů.

Individuální nastavení procesů (řetězení činností) respektuje vaši vlastní představu o vhodném způsobu fungování a řízení.

Řízení dokumentace, ať už související s dotačními programy, bio certifikací, povinnou evidencí zvířat atd. často zemědělce neúměrně zatěžuje a zdržuje od práce. Udržení pořádku a systému v dokumentech, jejich navázání na primární činnosti a jednoduché dohledání v případě potřeby vám ulehčí život a můžete se plně věnovat vlastní zemědělské činnosti.

Informační systém ZeMan je vhodný pro zemědělské firmy bez ohledu na velikost i typ vlastnictví. Můžete jej provozovat pro soukromou zemědělskou farmu stejně tak jako velkou zemědělskou firmu s několika pobočkami, velkoobchodem a přidruženou výrobou. Záleží jen na tom, jak optimálně chcete své hospodářství řídit.

Podívejte se na příklady provozu informačního systému ZeMan.

Objednejte si konzultaci přímo pro Vaši zemědělskou firmu.

IS ZeMan

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY