Řízení projektů

Pokud řídíte některé své činnosti - procesy projektově, pak vám může být velmi nápomocen tento modul pro projektové řízení.

Řízením projektu (project management)

(projektem, někdy též zakázkou) rozumíme takové manažerské činnosti, které jsou jedinečné s termínem zahájení a ukončení, využívají zdrojů vlastních i externích v součinnosti s ostatními činnostmi organizace a mají cíl definovaný specifikací parametrů předmětu projektu, rozpočtem nákladů a časovým plánem realizace.

Plánování a řízení projektu spočívá zejména v definování cílů, v plánování zdrojů, času a nákladů, ve vedení projektového týmu, ve sledování realizace projektu s návrhem změn plánů a v ukončení s vyhodnocením. Mezi nejdůležitější podmínky pro úspěšnost projektu patří jasná a srozumitelná komunikace o všem, co s projektem souvisí, všech zúčastněných: manažer projektu, členové projektového týmu, zákazník, jiná oddělení organizace, ...

Projektově můžete řídit například výběrová řízení na subdodávky a také je pohodlně automatizovaně realizovat. Můžete porovnávat cíle různých projektů mezi sebou s následným převzetím zkušenosti.

Díky přesnému zadání parametrů přímo k předmětu projektu a integraci modulu Projektové řízení v rámci IS můžete automaticky realizovat (jednorázově i periodicky) plnění závazků a předpis pohledávek vyplývajících ze smluvních vztahů, které s projektem souvisejí. Propojení na jiné činnosti organizace vám umožní například převzetí předmětu projektu na sklad, prodej či správu předmětu projektu, na projekt můžete vázat odesílání poštovních zásilek, sestavení podkladů pro odměňování ve mzdách atd.

Klíčový faktor úspěšnosti projektu - komunikace je podpořen řadou funkcí pro její řízení. Kromě běžných nástrojů pro komunikaci (vnitrofiremní zprávy, maily, řízené dokumenty...) máte k dipozici nástroje pro sdílení projektových dat, a to i v souvislosti s dalšími daty organizace (controlling, dokumenty, závazky, pohledávky, zálohy, ...). Můžete případně on-line publikovat projektové informace na webu zákazníkům (stav zakázky). Citlivá projektová data samozřejmě z(ne)přístupníte pomocí systému přístupových práv.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení projektů

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+