Řízení projektů

Pokud řídíte některé své činnosti - procesy projektově, pak vám může být velmi nápomocen tento modul pro projektové řízení.

Řízením projektu (project management)

(projektem, někdy též zakázkou) rozumíme takové manažerské činnosti, které jsou jedinečné s termínem zahájení a ukončení, využívají zdrojů vlastních i externích v součinnosti s ostatními činnostmi organizace a mají cíl definovaný specifikací parametrů předmětu projektu, rozpočtem nákladů a časovým plánem realizace.

Plánování a řízení projektu spočívá zejména v definování cílů, v plánování zdrojů, času a nákladů, ve vedení projektového týmu, ve sledování realizace projektu s návrhem změn plánů a v ukončení s vyhodnocením. Mezi nejdůležitější podmínky pro úspěšnost projektu patří jasná a srozumitelná komunikace o všem, co s projektem souvisí, všech zúčastněných: manažer projektu, členové projektového týmu, zákazník, jiná oddělení organizace, ...

Projektově můžete řídit například výběrová řízení na subdodávky a také je pohodlně automatizovaně realizovat. Můžete porovnávat cíle různých projektů mezi sebou s následným převzetím zkušenosti.

Díky přesnému zadání parametrů přímo k předmětu projektu a integraci modulu Projektové řízení v rámci IS můžete automaticky realizovat (jednorázově i periodicky) plnění závazků a předpis pohledávek vyplývajících ze smluvních vztahů, které s projektem souvisejí. Propojení na jiné činnosti organizace vám umožní například převzetí předmětu projektu na sklad, prodej či správu předmětu projektu, na projekt můžete vázat odesílání poštovních zásilek, sestavení podkladů pro odměňování ve mzdách atd.

Klíčový faktor úspěšnosti projektu - komunikace je podpořen řadou funkcí pro její řízení. Kromě běžných nástrojů pro komunikaci (vnitrofiremní zprávy, maily, řízené dokumenty...) máte k dipozici nástroje pro sdílení projektových dat, a to i v souvislosti s dalšími daty organizace (controlling, dokumenty, závazky, pohledávky, zálohy, ...). Můžete případně on-line publikovat projektové informace na webu zákazníkům (stav zakázky). Citlivá projektová data samozřejmě z(ne)přístupníte pomocí systému přístupových práv.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení projektů

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Informační systém QI v jižních Čechách - prezentace ERP

Zveme Vás na prezentaci firemního informačního systému QI - špičkového ERP pro řízení firem.

Vánoční večírek 2017

Vánoční večírek firmy BM Servis, tentokrát v Originál pivnici Budvarka. Jaké to bylo?

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+