Řízení nákupu

Tento modul zajišťuje zpracování, řízení a optimalizaci

 

Nákupní procesy

Nákupní procesy a nákupní logistika jsou řízeny na základě průběžných informací z výroby,  prodejního oddělení a skladového hospodářství, resp, operací / činností, které v příslušných modulech probíhají.

Procesní charakter informačního systému Bílý Motýl umožňuje sestavit sled činnosti / operací a podmínek pro jejich spuštění tak, jak odpovídá požadované praxi podniku. Toto individuální procesní propojení jednotlivých modulů zajišťuje plynulý a přesný tok informací i materiálu, snižuje chybovost, časovou prodlevu a v konečném důsledku samozřejmě i náklady.

Nákupní marketing

Pro řízení vztahů s dodavateli a nákupní marketing lze využít marketingové nástroje a nástroje CRM, které jsou součástí Informačního centra.  Jedná se zejména o

E-commerce

Umožňuje obchodování prostřednictvím webových stránek nebo poskytnutí informací dodavatelům o stavu zásob,  o jejich rezervaci a kontrole kvality… přímým vstupem do informačního systému prostřednictvím Internetu ze vzdáleného přístupu (mobilních zařízení).

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP > Řízení nákupu

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY