Řízení nákupu

Tento modul zajišťuje zpracování, řízení a optimalizaci

 

Nákupní procesy

Nákupní procesy a nákupní logistika jsou řízeny na základě průběžných informací z výroby,  prodejního oddělení a skladového hospodářství, resp, operací / činností, které v příslušných modulech probíhají.

Procesní charakter informačního systému Bílý Motýl umožňuje sestavit sled činnosti / operací a podmínek pro jejich spuštění tak, jak odpovídá požadované praxi podniku. Toto individuální procesní propojení jednotlivých modulů zajišťuje plynulý a přesný tok informací i materiálu, snižuje chybovost, časovou prodlevu a v konečném důsledku samozřejmě i náklady.

Nákupní marketing

Pro řízení vztahů s dodavateli a nákupní marketing lze využít marketingové nástroje a nástroje CRM, které jsou součástí Informačního centra.  Jedná se zejména o

E-commerce

Umožňuje obchodování prostřednictvím webových stránek nebo poskytnutí informací dodavatelům o stavu zásob,  o jejich rezervaci a kontrole kvality… přímým vstupem do informačního systému prostřednictvím Internetu ze vzdáleného přístupu (mobilních zařízení).

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení nákupu

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

Seminář /školení Projektové řízení pro všední den 30. 11. 2017

Když se někdy začteme do článků na internetu nebo v novinách, máme dojem, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, kuchaři, obchodníci, start-upers... Ne že by to nebylo možné - vydání desky nebo kuchařky, uvedení nového výrobku nebo firmy na trh, to všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dokonce by mělo. Nejsme si ale jistí, že tomu tak je - a že všichni aktéři jsou doopravdy znalí principů a metod projektového řízení a že je používají. Pro ty, kdo by skutečně chtěli o projektovém řízení něco dozvědět, jsme připravili seminář zaměřený na principy, výhody a možnosti využití projektového řízení, v návaznosti a napojení na ostatní firemní procesy.

Informační systém QI v Českých Budějovicích

Zastoupení pro informační systém QI v Českých Budějovicích

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+