Řízení nákupu

Tento modul zajišťuje zpracování, řízení a optimalizaci

 

Nákupní procesy

Nákupní procesy a nákupní logistika jsou řízeny na základě průběžných informací z výroby,  prodejního oddělení a skladového hospodářství, resp, operací / činností, které v příslušných modulech probíhají.

Procesní charakter informačního systému Bílý Motýl umožňuje sestavit sled činnosti / operací a podmínek pro jejich spuštění tak, jak odpovídá požadované praxi podniku. Toto individuální procesní propojení jednotlivých modulů zajišťuje plynulý a přesný tok informací i materiálu, snižuje chybovost, časovou prodlevu a v konečném důsledku samozřejmě i náklady.

Nákupní marketing

Pro řízení vztahů s dodavateli a nákupní marketing lze využít marketingové nástroje a nástroje CRM, které jsou součástí Informačního centra.  Jedná se zejména o

E-commerce

Umožňuje obchodování prostřednictvím webových stránek nebo poskytnutí informací dodavatelům o stavu zásob,  o jejich rezervaci a kontrole kvality… přímým vstupem do informačního systému prostřednictvím Internetu ze vzdáleného přístupu (mobilních zařízení).

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení nákupu

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+