Řízení lidských zdrojů

Personalistika

v personálním informačním systému Bílý Motýl podporuje plánování lidských zdrojů - počtu a kvalifikace pracovníků, a jejich efektivní řízení - řízení nákladů práce, produktivitu práce, mzdový systém, flexibilní zaměstnanecké výhody, rozvoj a školení zaměstnanců, plánování zisku, důchodový systém, nábor zaměstnanců, zaměstnanecké výhody, hodnocení výkonů, komunikaci, vztahy s veřejností, pracovní příležitosti a zdravotní péči. Na personální agendu navazuje mzdová agenda.

Mzdy

Mzda je výzamným podnikatelským nákladem a její řízení zahrnuje plánování mzdových složek (základních mezd, krátkodobých a dlouhodobých výkonových odměn), komunikaci se zaměstnanci a samotné hodnocení mzdového systému.

Mzdový program má k dispozici velké množství variant odměňování pracovníků, stejně jako automatizovanou podporu pro pravidelné příjmy a prováděné srážky. O tom jakým způsobem se bude konkrétní mzdová položka počítat rozhoduje uživatel. Zadávání mzdových položek je umožněno i do následujících měsíců.

V průběhu výpočtu mezd systém provádí řadu kontrol a poskytuje uživateli řadu přehledů a výkazů: výplatní lístky, mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o zaměstnání, přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění, podklad pro evidenční list důchodového pojištění..

Kromě dodávaných výkazů má uživatel možnost nadefinovat si vlastní přehledy, využívat komfortu elektronických hlášení apod.

Integrace mzdové a personální agendy s dalšími činnostmi v organizaci

Informace, které souvisí např. s výkonem práce, mohou pořizovat vedoucí pracovníci jednotlivých středisek a mzdová účetní je dostává již pořízené. Informace mohou být také transformovány z jiných komponent např. z účetnictví (zaúčtování peněžních částek, části výplat hotově, bezhotovostní převody mezi účty…). Podpořena je také integrace dat i z jiných systémů (docházkový systém…).

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP > Řízení lidských zdrojů

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY