Řízení lidských zdrojů

Personalistika

v personálním informačním systému Bílý Motýl podporuje plánování lidských zdrojů - počtu a kvalifikace pracovníků, a jejich efektivní řízení - řízení nákladů práce, produktivitu práce, mzdový systém, flexibilní zaměstnanecké výhody, rozvoj a školení zaměstnanců, plánování zisku, důchodový systém, nábor zaměstnanců, zaměstnanecké výhody, hodnocení výkonů, komunikaci, vztahy s veřejností, pracovní příležitosti a zdravotní péči. Na personální agendu navazuje mzdová agenda.

Mzdy

Mzda je výzamným podnikatelským nákladem a její řízení zahrnuje plánování mzdových složek (základních mezd, krátkodobých a dlouhodobých výkonových odměn), komunikaci se zaměstnanci a samotné hodnocení mzdového systému.

Mzdový program má k dispozici velké množství variant odměňování pracovníků, stejně jako automatizovanou podporu pro pravidelné příjmy a prováděné srážky. O tom jakým způsobem se bude konkrétní mzdová položka počítat rozhoduje uživatel. Zadávání mzdových položek je umožněno i do následujících měsíců.

V průběhu výpočtu mezd systém provádí řadu kontrol a poskytuje uživateli řadu přehledů a výkazů: výplatní lístky, mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o zaměstnání, přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění, podklad pro evidenční list důchodového pojištění..

Kromě dodávaných výkazů má uživatel možnost nadefinovat si vlastní přehledy, využívat komfortu elektronických hlášení apod.

Integrace mzdové a personální agendy s dalšími činnostmi v organizaci

Informace, které souvisí např. s výkonem práce, mohou pořizovat vedoucí pracovníci jednotlivých středisek a mzdová účetní je dostává již pořízené. Informace mohou být také transformovány z jiných komponent např. z účetnictví (zaúčtování peněžních částek, části výplat hotově, bezhotovostní převody mezi účty…). Podpořena je také integrace dat i z jiných systémů (docházkový systém…).

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení lidských zdrojů

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+