Řízení lidských zdrojů

Personalistika

v personálním informačním systému Bílý Motýl podporuje plánování lidských zdrojů - počtu a kvalifikace pracovníků, a jejich efektivní řízení - řízení nákladů práce, produktivitu práce, mzdový systém, flexibilní zaměstnanecké výhody, rozvoj a školení zaměstnanců, plánování zisku, důchodový systém, nábor zaměstnanců, zaměstnanecké výhody, hodnocení výkonů, komunikaci, vztahy s veřejností, pracovní příležitosti a zdravotní péči. Na personální agendu navazuje mzdová agenda.

Mzdy

Mzda je výzamným podnikatelským nákladem a její řízení zahrnuje plánování mzdových složek (základních mezd, krátkodobých a dlouhodobých výkonových odměn), komunikaci se zaměstnanci a samotné hodnocení mzdového systému.

Mzdový program má k dispozici velké množství variant odměňování pracovníků, stejně jako automatizovanou podporu pro pravidelné příjmy a prováděné srážky. O tom jakým způsobem se bude konkrétní mzdová položka počítat rozhoduje uživatel. Zadávání mzdových položek je umožněno i do následujících měsíců.

V průběhu výpočtu mezd systém provádí řadu kontrol a poskytuje uživateli řadu přehledů a výkazů: výplatní lístky, mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o zaměstnání, přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění, podklad pro evidenční list důchodového pojištění..

Kromě dodávaných výkazů má uživatel možnost nadefinovat si vlastní přehledy, využívat komfortu elektronických hlášení apod.

Integrace mzdové a personální agendy s dalšími činnostmi v organizaci

Informace, které souvisí např. s výkonem práce, mohou pořizovat vedoucí pracovníci jednotlivých středisek a mzdová účetní je dostává již pořízené. Informace mohou být také transformovány z jiných komponent např. z účetnictví (zaúčtování peněžních částek, části výplat hotově, bezhotovostní převody mezi účty…). Podpořena je také integrace dat i z jiných systémů (docházkový systém…).

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení lidských zdrojů

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

Seminář /školení Projektové řízení pro všední den 30. 11. 2017

Když se někdy začteme do článků na internetu nebo v novinách, máme dojem, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, kuchaři, obchodníci, start-upers... Ne že by to nebylo možné - vydání desky nebo kuchařky, uvedení nového výrobku nebo firmy na trh, to všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dokonce by mělo. Nejsme si ale jistí, že tomu tak je - a že všichni aktéři jsou doopravdy znalí principů a metod projektového řízení a že je používají. Pro ty, kdo by skutečně chtěli o projektovém řízení něco dozvědět, jsme připravili seminář zaměřený na principy, výhody a možnosti využití projektového řízení, v návaznosti a napojení na ostatní firemní procesy.

Informační systém QI v Českých Budějovicích

Zastoupení pro informační systém QI v Českých Budějovicích

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+