Řízení lidských zdrojů

Personalistika

v personálním informačním systému Bílý Motýl podporuje plánování lidských zdrojů - počtu a kvalifikace pracovníků, a jejich efektivní řízení - řízení nákladů práce, produktivitu práce, mzdový systém, flexibilní zaměstnanecké výhody, rozvoj a školení zaměstnanců, plánování zisku, důchodový systém, nábor zaměstnanců, zaměstnanecké výhody, hodnocení výkonů, komunikaci, vztahy s veřejností, pracovní příležitosti a zdravotní péči. Na personální agendu navazuje mzdová agenda.

Mzdy

Mzda je výzamným podnikatelským nákladem a její řízení zahrnuje plánování mzdových složek (základních mezd, krátkodobých a dlouhodobých výkonových odměn), komunikaci se zaměstnanci a samotné hodnocení mzdového systému.

Mzdový program má k dispozici velké množství variant odměňování pracovníků, stejně jako automatizovanou podporu pro pravidelné příjmy a prováděné srážky. O tom jakým způsobem se bude konkrétní mzdová položka počítat rozhoduje uživatel. Zadávání mzdových položek je umožněno i do následujících měsíců.

V průběhu výpočtu mezd systém provádí řadu kontrol a poskytuje uživateli řadu přehledů a výkazů: výplatní lístky, mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o zaměstnání, přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění, podklad pro evidenční list důchodového pojištění..

Kromě dodávaných výkazů má uživatel možnost nadefinovat si vlastní přehledy, využívat komfortu elektronických hlášení apod.

Integrace mzdové a personální agendy s dalšími činnostmi v organizaci

Informace, které souvisí např. s výkonem práce, mohou pořizovat vedoucí pracovníci jednotlivých středisek a mzdová účetní je dostává již pořízené. Informace mohou být také transformovány z jiných komponent např. z účetnictví (zaúčtování peněžních částek, části výplat hotově, bezhotovostní převody mezi účty…). Podpořena je také integrace dat i z jiných systémů (docházkový systém…).

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení lidských zdrojů

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Informační systém QI v jižních Čechách - prezentace ERP

Zveme Vás na prezentaci firemního informačního systému QI - špičkového ERP pro řízení firem.

Vánoční večírek 2017

Vánoční večírek firmy BM Servis, tentokrát v Originál pivnici Budvarka. Jaké to bylo?

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+