Správa dokumentů

Správa a řízení dokumentů v procesním pojetí

Funkce pro správu dokumentů - Document Management System (DMS), které vznikají na různých úrovních struktury podniku a které lze prezentovat různými aplikacemi (MS Word, MS Excel, Akrobat Reader, MS Photoshop, MS Internet Explorer, Sybase Power Designer, …) jsou ve firemním informačním systému Bílý Motýl® pojaté procesně.

Systém pro správu dokumentů přiřazuje většinu dokumentů odpovídajícím podnikovým procesům,  zabezpečuje potřebný oběh dokumentů (workflow) v souladu s procesy a pravidly stanovenými v podniku a stanovuje přístupová práva zaměstnanců k podnikovým dokumentům různého druhu.

Procesním pojetím je zabezpečeno efektivní řízení dokumentace - potřebná informace (dokument) správným lidem, ve správném čase a na správném místě, kde se práce vykonává i s možností sledování způsobu užití a autorizovaného verzování těchto dokumentů při jejich změnách jednotlivými uživateli v čase. Uživatelé mají možnost odesílat připojený dokument k procesům automaticky e-mailem.
Správa dokumentace umožňuje i zavedení systému řízení jakosti, využívaní různých aplikací a možnost uživatelsky definovat předlohy sloužící k automatizaci tvorby standardizovaných dokumentů (např. smluv obchodních či pracovních, dopisů s možností aplikace hromadné korespondence, …).

Mezi avantgardní funkce patří možnost definovat schémata XML dokumentů včetně předloh XSLT pro definici formy výstupu. Tímto je umožněno v IS Bílý Motýl® tvořit a spravovat poměrně rozsáhlé dokumentace, na nichž pracuje i několik autorů, s velkým množstvím vnitřních i vnějších vazeb při udržení trvalé integrity dokumentu. Tyto XML dokumenty lze následně pohodlně prohlížet internetovým browserem a to i v rámci informačních panelů IS Bílý Motýl®, kdy z těchto dokumentů lze přímo aktivovat i funkce IS.
Správa dokumentů dále umožňuje řízení celé historie života dokumentu, které může dokument automaticky zakládat, aktualizovat, poskytovat vybraným uživatelům apod. O výsledku je veden a archivován protokol. Mezi takového dokumenty patří i ty, kterými IS komunikuje se státní správou (Evidenční list důchodového pojištění, Přihláška (odhláška) k nemocenskému pojištění, …).
Mezi nejdůležitější vlastnosti správy dokumentů patří její plnohodnotné provázání na ostatní oblasti podnikání.

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP > Správa dokumentů

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY