Správa dokumentů

Správa a řízení dokumentů v procesním pojetí

Funkce pro správu dokumentů - Document Management System (DMS), které vznikají na různých úrovních struktury podniku a které lze prezentovat různými aplikacemi (MS Word, MS Excel, Akrobat Reader, MS Photoshop, MS Internet Explorer, Sybase Power Designer, …) jsou ve firemním informačním systému Bílý Motýl® pojaté procesně.

Systém pro správu dokumentů přiřazuje většinu dokumentů odpovídajícím podnikovým procesům,  zabezpečuje potřebný oběh dokumentů (workflow) v souladu s procesy a pravidly stanovenými v podniku a stanovuje přístupová práva zaměstnanců k podnikovým dokumentům různého druhu.

Procesním pojetím je zabezpečeno efektivní řízení dokumentace - potřebná informace (dokument) správným lidem, ve správném čase a na správném místě, kde se práce vykonává i s možností sledování způsobu užití a autorizovaného verzování těchto dokumentů při jejich změnách jednotlivými uživateli v čase. Uživatelé mají možnost odesílat připojený dokument k procesům automaticky e-mailem.
Správa dokumentace umožňuje i zavedení systému řízení jakosti, využívaní různých aplikací a možnost uživatelsky definovat předlohy sloužící k automatizaci tvorby standardizovaných dokumentů (např. smluv obchodních či pracovních, dopisů s možností aplikace hromadné korespondence, …).

Mezi avantgardní funkce patří možnost definovat schémata XML dokumentů včetně předloh XSLT pro definici formy výstupu. Tímto je umožněno v IS Bílý Motýl® tvořit a spravovat poměrně rozsáhlé dokumentace, na nichž pracuje i několik autorů, s velkým množstvím vnitřních i vnějších vazeb při udržení trvalé integrity dokumentu. Tyto XML dokumenty lze následně pohodlně prohlížet internetovým browserem a to i v rámci informačních panelů IS Bílý Motýl®, kdy z těchto dokumentů lze přímo aktivovat i funkce IS.
Správa dokumentů dále umožňuje řízení celé historie života dokumentu, které může dokument automaticky zakládat, aktualizovat, poskytovat vybraným uživatelům apod. O výsledku je veden a archivován protokol. Mezi takového dokumenty patří i ty, kterými IS komunikuje se státní správou (Evidenční list důchodového pojištění, Přihláška (odhláška) k nemocenskému pojištění, …).
Mezi nejdůležitější vlastnosti správy dokumentů patří její plnohodnotné provázání na ostatní oblasti podnikání.

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Správa dokumentů

Motto:

Vaše know-how je vaše konkurenční výhoda. My se přizpůsobíme.

Co lze očekávat od IS Bílý Motýl?

Každá implementace procesního informačního systému  Bílý Motýl® je unikátní  - pro každého uživatele nastavujeme operace a procesy individuálně podle jeho specifických potřeb a požadavků. V tom spatřujeme výhodu informačního systému Bílý Motýl®, výhodu pro Vás a svou výhodu na trhu informačních systémů.

Seminář /školení Procesní řízení pro všední den 7. 12. 2017

Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu zase z jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní praxi.

Seminář k problematice GDPR pro uživatele IS Bílý motýl® - 2. termín

Seminář k problematice GDPR pro uživatele informačního systému Bílý Motýl®. Víte, co nás čeká v oblasti ochrany osobních údajů? V čem Vám informační systém Bílý motýl® pomůže? Jaké firemní procesy jsou problematikou dotčeny?

Seminář /školení Projektové řízení pro všední den 30. 11. 2017

Když se někdy začteme do článků na internetu nebo v novinách, máme dojem, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, kuchaři, obchodníci, start-upers... Ne že by to nebylo možné - vydání desky nebo kuchařky, uvedení nového výrobku nebo firmy na trh, to všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dokonce by mělo. Nejsme si ale jistí, že tomu tak je - a že všichni aktéři jsou doopravdy znalí principů a metod projektového řízení a že je používají. Pro ty, kdo by skutečně chtěli o projektovém řízení něco dozvědět, jsme připravili seminář zaměřený na principy, výhody a možnosti využití projektového řízení, v návaznosti a napojení na ostatní firemní procesy.

Informační systém QI v Českých Budějovicích

Zastoupení pro informační systém QI v Českých Budějovicích

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+