Řízení a plánování výroby

Řízení výroby je v informačním systému Bílý Motýl plně integrováno s ostatními činnostmi organizace (Finanční řízení, Skladové hospodářství, Řízení nákupu, Správa dokumentů, Řízení projektů...). Výrobní procesy jsou součástí nadefinovaných celofiremních procesů a jsou informačním systémem podporovány ve vzájemném kontextu.

Plánování a navrhování nových produktů (Product Lifecycle Management Proces)

Plánování a realizování výrobních operací a zakázek

Skladování a manipulace

Vyhodnocování

 

Řízení výroby je v informačním systému Bílý Motýl plně integrováno s ostatními činnostmi organizace (Finanční řízení, Skladové hospodářství, Řízení nákupu, Správa dokumentů, Řízení projektů...). Výrobní procesy jsou součástí nadefinovaných celofiremních procesů a jsou informačním systémem podporovány ve vzájemném kontextu.

Přínosy modulu pro řízení a plánování výroby:

 

Optimalizace a automatizace výrobních operací i materiálových toků je dosaženo na základě:

Možnost práce s přesnými cenami všech zdrojů při realizaci zakázek umožňuje průběžně vyhodnocovat kalkulaci výrobní zakázky.

V oblasti výroby spolupracujeme s firmou Eprin, spol. s r.o. v Brně, která je naším partnerem pro automatickou identifikaci (čárové kódy, RFID..) a nově i pro oblast průmyslových robotů.

Více se o nás a o našem přístupu k plánování a  řízení výroby může dočíst třeba na našem blogu:

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP > Řízení a plánování výroby

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY