Řízení a plánování výroby

Řízení výroby je v informačním systému Bílý Motýl plně integrováno s ostatními činnostmi organizace (Finanční řízení, Skladové hospodářství, Řízení nákupu, Správa dokumentů, Řízení projektů...). Výrobní procesy jsou součástí nadefinovaných celofiremních procesů a jsou informačním systémem podporovány ve vzájemném kontextu.

Plánování a navrhování nových produktů (Product Lifecycle Management Proces)

Plánování a realizování výrobních operací a zakázek

Skladování a manipulace

Vyhodnocování

 

Řízení výroby je v informačním systému Bílý Motýl plně integrováno s ostatními činnostmi organizace (Finanční řízení, Skladové hospodářství, Řízení nákupu, Správa dokumentů, Řízení projektů...). Výrobní procesy jsou součástí nadefinovaných celofiremních procesů a jsou informačním systémem podporovány ve vzájemném kontextu.

Přínosy modulu pro řízení a plánování výroby:

 

Optimalizace a automatizace výrobních operací i materiálových toků je dosaženo na základě:

Možnost práce s přesnými cenami všech zdrojů při realizaci zakázek umožňuje průběžně vyhodnocovat kalkulaci výrobní zakázky.

V oblasti výroby spolupracujeme s firmou Eprin, spol. s r.o. v Brně, která je naším partnerem pro automatickou identifikaci (čárové kódy, RFID..) a nově i pro oblast průmyslových robotů.

Více se o nás a o našem přístupu k plánování a  řízení výroby může dočíst třeba na našem blogu:

IS Bílý Motýl® > Bílý Motýl® - ERP > Řízení a plánování výroby

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis posiluje kapitálovým vstupem DC Conceptu

BM Servis posílil kapitálovým vstupem společnosti DC Concept s cílem vývoje nové verze informačního systému, ve které by se měly spojit výhody procesního pohledu z IS BM a objektového pohledu z QI. Současně tímto posílením došlo ke zvýšení stability společnosti, což dává garanci, že stávající IS Bílý Motýl může být po celou řadu let dále udržován a rozvíjen včetně poskytování kompletního servisu. BM Servis se také stává implementačním partnerem pro informační systém QI v jihočeském kraji, kde bude IS QI nabízet a implementovat novým zákazníkům.

Seminář /školení Manažerské analýzy a výstupy

Školení pro uživatele informačního systému Bílý Motýl na téma Manažerské analýzy, jejich pojetí a tvorba v IS BM.

Měření spokojenosti zákazníka - uživatelů informačního systému Bílý Motýl

V průbehu jara jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků. Výsledky jsou super!

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY

optimalizováno pro: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+