Marketing a CRM

 

Marketingový informační systém - Informační centrum

Nástroje Informačního centra společně vytvářejí sofistikovaný marketingový informační systém pro řízení marketingových procesů v organizaci. Prostřednictvím informačního centra dochází také k řízení vazeb mezi dalšími moduly informačního systému Bílý Motýl.

Marketing jako průřezová firemní aktivita

V dobré firmě dělá marketing každý. Od informovaného ochotného vrátného přes skladníka, kterému záleží na včasné dodávce, obchodníka znalého trhu až po generálního ředitele schopného vyhodnotit výsledky a rozhodnout o dalším vývoji. Každý k tomu potřebuje každý jiné informace a jiné nástroje.

Klasické marketingové procesy

Pro klasické marketingové procesy, ať už jsou vykonávány jakýmkoli oddělením,  nabízí informační systém Bílý Motýl nástroje pro:

Řadu opakovaných činností lze automatizovat, na jednotlivé aktivity lze navázat vnitropodnikovou komunikaci i komunikaci se zákazníkem, související dokumenty apod.

Hlavně je však možné tyto aktivity řetězit libovolným způsobem do procesů a procesně je navazovat na další související aktivity evidované a řízené informačním systémem (aktivity ekonomických, objednávkových, personálních atd. procesů).

Marketingové řízení firmy

Pro marketingové řízení firmy využije management analytické nástroje pro

CRM systém

Soubor nástrojů určených pro řízení vztahů nejen se zákazníky. Principů CRM řešení využívá marketingový informační systém Bílý Motýl k řízení obchodních procesů nejen v oblasti akvizic a prodeje, ale i v dalších sférách podnikového obchodu - řízení vztahů s dodavateli, partnery, sledování konkurence, atd.

V CRM jsou na jednom místě strukturovaně uloženy veškeré informace o subjektech a kontaktních osobách, které firma eviduje:

Interní komunikace

Vnitrofiremní intranet - interní komunikace mezi uživateli v rámci firmy, řízení procesů, interních projektů, plánovaní úkolů a jednání.

Informační panel - úkoly vyplývající z řízení procesů

Nástroj pro přehledné zobrazení úkolů uživatele (definice „intranetu“ IS Bílého Motýla®). Na stránkách technologií internetového prohlížeče umožňuje:zobrazovat odkazy na úkoly uživatele vyplývající z řízení procesů a výběrem odkazu přímo spouštět odpovídající operace, zobrazovat přehledy informací s odkazy vyvolávající odpovídající činnosti  a zobrazovat XML dokumenty BM.

IS Bílý Motýl > Bílý Motýl® - ERP > Marketing a CRM

Procesní řešení pro Váš business

Podnikové - ekonomické - účetní - ERP - informační systémy.

BM Servis - partner pro informační systém QI

více...

O plánování jako klíčové funkci v informačních / ERP systémech

Článek ing. Jandy v časopise MM Průmyslové spektrum

Webináře pro (nejen) mzdové účetní ve spolupráci s našimi partnery z QI

Webináře k aktuálním a často diskutovaným tématům v (nejen) mzdové účtárně.

Kdo má jednu nohu v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Publikujeme v IT Systems a na www.erpforum.cz

O integraci informačních systémů v malých firmách píšeme do IT Systems a na ERP forum.

Logistické procesy pod kontrolou - publikujeme v IT Systems a na systemonline.cz

Tentokrát trochu náročnější článek na téma optimalizace logistických procesů, na niž je nutno nahlížet z více úhlů a v komplexnějším měřítku, než tomu v článcích o WMS obvykle bývá.

BM Servis s.r.o.Software, který se vyplatí!

ENGLISHČESKY